วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร ณ อาคารปฏิบัติการศิลปวัฒนธรรมอาเซียนเฉลิมพระเกียรติ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ทั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา สามารถร่วมลงนามถวายพระพร (ออนไลน์) ได้ทางเพจประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์