อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบหน้ากากอนามัยช่วยป้องกัน Covid-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหน้ากากอนามัยให้กับหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ Covid-19 ที่อาจเกิดขึ้น ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา