มทร.รัตนโกสินทร์ จัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19

ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดจุดคัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อ ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน ก่อนเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยมีเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่คัดกรอง ณ จุดคัดกรองบริเวณใต้อาคารโรงอาหาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา