กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19

ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำบุคลากร เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ต่างๆภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) และร่วมกันทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ พร้อมกิจกรรม 5 ส. เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ประตู ลูกบิด หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องถ่ายเอกสาร ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา