วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดแหล่งเรียนรู้ศิลปะ แสดงสดจากศิลปินไทย และต่างประเทศ

โครงการปฏิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 7” ระหว่างวัน... Read More

วิทยาลัยเพาะช่าง เปิดโครงการปฎิบัติการทัศนศิลป์ และนิทรรศการนานาชาติ ครั้งที่ 7

วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ผนึกสภาศิลปกรรมไทยแห่งประเทศสหรัฐอ... Read More