ผลงานนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาและอาจารย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนายวศิน สะอาด และ ดร.นุอร ชูทอง นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการพิจาณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษา และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำ งานดีเด่น ประจำ ปี พ.ศ.2564ในระดับเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัยสยาม

นักศึกษาภาพพิมพ์ ได้เป็น 1 ในผู้ชนะเลิศฯ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวัดคุมศาลายา นายศิวกร รุ่งเรือง และนายนครินทร นามหาไชย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด หรือ SMART AUTOMATION 4.0 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้รับอุปกรณ์ PLC จากบริษัท มิตซูบิชิ มูลค่ากว่า 60,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คว้ารางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวัดคุมศาลายา นายศิวกร รุ่งเรือง และนายนครินทร นามหาไชย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด หรือ SMART AUTOMATION 4.0 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้รับอุปกรณ์ PLC จากบริษัท มิตซูบิชิ มูลค่ากว่า 60,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา

นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศให้ นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะความรู้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ สอดคล้องกันสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบต่อไป จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

มทร.รัตนโกสินทร์ขอแสดงความยินดีกับน.ส.นทรรศศร ตั้งมั่นคง ตัวแทนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีนธุรกิจ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และน.ส.อิลมี ภูมิศาสตรา ตัวแทนชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอบคุณนักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเตรียมตัวและฝึกซ้อมในครั้งนี้👏👏 #中文系#棒棒哒#รางวัลแรกของปีการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนายศิวกร กองวารี นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทีม iSuccess มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ “ROBO HATVESTER”

ขอแสดงความยินดีกับทีม iSuccess จากสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ 
ที่ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 1 รางวัล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ TPA PLC COMPRTITION 2019 “ROBO HATVESTER” ได้แก่
1.นายธนวัฒน์ มีทอง  2.นายธนัช อนันตภักดิ์ 3.นายวรัณชัย มาชัย 4.นายอรรถพงศ์ พาณิชสรรค์ 5.นายชัชพล บัวแก้ว 6.นาย รัชชานนท์ รำมะนู ทั้งนี้มี อ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม