เรื่องราวของหน่วยงานนี้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ มีที่ตั้งอยู่เลขที่ ๙๖ หมู่ ๓ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐ และมีพื้นที่ดำเนินงานอีก ๓ แห่ง คือ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเพาะช่าง เขตพระนคร กรุงเทพฯ และพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

พื้นที่ ศาลายา

พื้นที่ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

วิทยาลัยเพาะช่าง

วิทยาเขต วังไกลกังวล