มทร.รัตนโกสินทร์ ทุ่มทุนซื้อประกันไวรัสโควิด-19 คุ้มครองนักศึกษา

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เห็นความสำคัญของสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ที่ได้สร้างความกังวลให้แก่คนไทยไปทั่วประเทศ หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งยังเห็นความสำคัญของการทำประกันภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเสี่ยงให้แก่บุคลากรและนักศึกษาในสังกัด ล่าสุด มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ บริษัททิพยประกันภัย ได้มีการลงนามจัดซื้อกรมธรรม์ประกันภัยไวรัสโคโรนากับบริษัททิพยประกันภัย เป็นการส่งต่อความห่วงใยจากมหาวิทยาลัยฯถึงบุคลากรและนักศึกษาทุกคน โดยมีทุนประกันคุ้มครองสูงสุดกว่า 100,000 บาทจากการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา Coronavirus(2019-nCov) และจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้ (26 มีนาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 10.00 เป็นต้นไป โดยมี อาจารย์ประพัฒน์ สีใส รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี อาจารย์อภิเสฏฐ์ สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นตัวแทนรับมอบกรมธรรม์จากตัวแทนของบริษัททิพยประกันภัย ณ กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา