ผลงานนักศึกษาและบุคลากร

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คว้ารางวัลชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมวัดคุมศาลายา นายศิวกร รุ่งเรือง และนายนครินทร นามหาไชย นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด หรือ SMART AUTOMATION 4.0 ได้รับโล่ พร้อมเงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท ได้รับอุปกรณ์ PLC จากบริษัท มิตซูบิชิ มูลค่ากว่า 60,000 บาท และได้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น
ทั้งนี้มีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 15 ทีม จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมแห่งชาติ ไบเทค บางนา

นักศึกษาได้รับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ขอแสดงความยินดี ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประกาศให้ นายปวินทร วงศ์สุวรรณ์ นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรมไทย ภาควิชาศิลปประจำชาติ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา โดยมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะความรู้พื้นฐานตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดไว้ สอดคล้องกันสนองพระราชปรารภของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันจะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสืบต่อไป จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์

มทร.รัตนโกสินทร์ขอแสดงความยินดีกับน.ส.นทรรศศร ตั้งมั่นคง ตัวแทนชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาจีน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันแปลจีน-ไทย ไทย-จีนธุรกิจ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และน.ส.อิลมี ภูมิศาสตรา ตัวแทนชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ทั้งนี้ขอบคุณนักศึกษาที่มุ่งมั่นในการเตรียมตัวและฝึกซ้อมในครั้งนี้👏👏 #中文系#棒棒哒#รางวัลแรกของปีการศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนายศิวกร กองวารี นักศึกษา ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ที่ได้รับรางวัลชมเชย ในการเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ทีม iSuccess มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ “ROBO HATVESTER”

ขอแสดงความยินดีกับทีม iSuccess จากสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ 
ที่ได้รับรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม 1 รางวัล และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ TPA PLC COMPRTITION 2019 “ROBO HATVESTER” ได้แก่
1.นายธนวัฒน์ มีทอง  2.นายธนัช อนันตภักดิ์ 3.นายวรัณชัย มาชัย 4.นายอรรถพงศ์ พาณิชสรรค์ 5.นายชัชพล บัวแก้ว 6.นาย รัชชานนท์ รำมะนู ทั้งนี้มี อ.กิตติพงษ์ พุ่มโภชนา เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้มีการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 ซึ่ง มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อโครงงาน “การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)” โดยนายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม 18 A ชั้น 18 อาคารสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 2 ซึ่งผลในการพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจำปี 2562 จะประกาศผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562
สามารถติดตามข่าวสารกองสหกิจศึกษาได้ที่ http://coop.rmutr.ac.th/

นักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างที่ได้รับรางวัลจากโครงการวาดภาพระบายสี Old Master Picture Contest 2562”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาจิตรกรรม ภาควิชาวิจิตรศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่างที่ได้รับรางวัลจากโครงการวาดภาพระบายสี Old Master Picture Contest 2562” ระดับอุดมศึกษา – มหาวิทยาลัย เทคนิคสีน้ำมันหรือสีอะคลิลิค ในหัวข้อ ภาพเหมือนของ ผู้หญิง Marie Antoinette ณ เพนนินซูล่า พลาซ่า กทม. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562

นักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี กับ นายสรวิชญ์ วรประดิษฐ์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดโครงงานสหกิจศึกษาเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง โครงงาน การวิเคราะห์และจัดการข้อมูลโลจิสติกส์บนเดสก์ท็อปแอปพลิเคชัน กรณีศึกษา: บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และจะเป็นตัวแทนเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ไปประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2562

นักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลงาน THAILAND RESEACH EXPO 2019

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับทีมของสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม มทร.รัตนโกสินทร์ ที่คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในงาน THAILAND RESEACH EXPO 2019 มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 ระหว่างวันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิร์ล ราชประสงค์ กรุงเทพมหานครโดยสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ส่งงาน ชื่อเรื่อง:ระบบกลั่นเอทานอลพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเทคนิคปั๊มฟองร่วมกับตัวรวมรังสีพาราโบลารางวัล:รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับอุดมศึกษาและได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง คณะทำงาน:นายวรพล ดำรงค์ฤทธิ์ และ นางสาวฐิรกานดา อรอินทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา:ผศ.ดร.จิระพล กลิ่นบุญ

ผลงานของสาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม ชื่อเรื่อง เครื่องทำปุ๋ยอัจฉริยะจากเศษอาหารครัวเรือน สมาชิก นายธันวา อาชีวะ กับ นายนฤเดช เพชรรัตน์
ประเภทที่ส่งประกวด ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ไกรฤกษ์ เชยชื่น