โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัย

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินการ Reprofiling

อ่านข่าวต่อ

MOU กับ สถานประกอบการ 8 แห่ง

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ 8 แห่ง ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

1

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

อ่านข่าวต่อ

MOU การกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

PR1_1772 (Medium)

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน ) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต2

อ่านข่าวต่อ

การอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

PR1_0787 (Large)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวต่อ

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฎฐ์ สุวรรณสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และนายกสโมสรนักศึกษา จัดโครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านข่าวต่อ

รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

10952530_916279885102590_8689053924621693968_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีม มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย คณะกรรมการด้านการตรวจติดตามและประเมินผล ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรี

อ่านข่าวต่อ

เข้าพบ ท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 

10425049_915412615189317_1889333943946733543_n

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

1

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

อ่านข่าวต่อ

นศ.ศิลปศาสตร์ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น

--.-------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนภัสสร  โอชาวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558  จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท)  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ภาพและข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

1 (Large)

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ณ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านข่าวต่อ

การนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 1 (Large)  2 (Large)

  ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (รองผู้จัดการโครงการ) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 (Large)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลกรสายสนับสนุน  เพื่อให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับทิศทางและเป้าหมาย ในการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558

S__2753198

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1

ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมการทำงานเป็นทีม" โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ณ ห้องเรียนรวมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ เข้าร่วมมากกว่า 50 คน

อ่านข่าวต่อ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

PR1_8685 (Large)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 58 สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานงานควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้อง 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นสัญจร “สำหรับนักศึกษาแรกเข้า”

 11406980_1839378856288027_8182775281844109316_n 11402933_1839378892954690_6917829317168961331_n

ชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นสัญจร"สำหรับนักศึกษาแรกเข้า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

 ภาพ และข่าว : ชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ ในในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน 2015

 

1 (Large)

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่เพื่อเป็นเกียรติและการแสดงความขอบคุณ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้สนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนอาเซียน 2015 จาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน 2015 ณ บริเวณลานโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

อ่านข่าวต่อ

เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์

1.PR1_8903 (Large) 2.PR1_8918 (Large)

 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และครบรอบ 1 ทศวรรษ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

S__2687071

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการรักการออมเพื่อถวายในหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558 

ดาวน์โหลดประกาศ >>  rmutr_hr_3-6-58

ประชุมวิชาการนานาชาติ และ ร่วม MOU การพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว

1 (Large)

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน "Interdisciplinary Research and Sustainable Development"

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดี

11390132_968714723139083_5558113032387443461_n 11391715_968714773139078_5950930254752984526_n

เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2558 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.รัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “วรรณกรรม ๔ ภาค” อบรมการเขียนเพื่อเฟ้นหานักเขียนรุ่นใหม่รักษ์ถิ่นเกิด ภาคกลาง

 

unnamed (8) unnamed

 

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ การอบรมการเขียนโครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “วรรณกรรม ๔ ภาค” จัดโดยบริษัท โนวเลจ โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  โดย อ. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ อ.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม เป็นผู้ดำเนินโครงการ  โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ WELL-KNOWN  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนอย่างมืออาชีพ และคุณประภัสสร กลิ่นสุคนธ์ ผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งกิจกรรมการอบรมมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รอบแรกการเสวนา“เพาะกล้าวรรณกรรม” โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบ ios

PR1_8070 (Large)

ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบ ios เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ได้รู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา และทราบกระบวนการ เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ ios (บนมือถือและแทปเลต)

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช

PR1_8002 (Large)

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้รู้จักรัก หวงแหนและเกิดแรงจูงใจ

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถานประกอบการ

1 (Large)

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

เชิญชวนร่วมงาน Japan Expo Thailand 2015

RMURT

เตรียมพลังความสนุกกันให้พร้อมสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย!!! กับงาน Japan Expo Thailand 2015 ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 นี้ ‪#‎เต็มพื้นที่‬ CentralWorld

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดย มีนักศึกษาจากชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง จะไปออกบูธในรูปแบบงานของดิสนีย์ "Magic of the fairy tales" แล้วพบกันนะคะ

น้ำใจราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่เนปาล

PR1_7675 (Large)

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มอบเงินจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จำนวน 111,111 บาท

อ่านข่าวต่อ

สัมมนาองค์การศึกษาและสโมสรนักศึกษา 2558

20306_10153321686676926_348222799534262711_n

ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” นำโดย ผศ.ชูชัย
บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

11146497_896274080436504_5633955564946530009_n

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2558 จากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา : สติ๊กเกอร์ไลน์ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท ซีเท็ค ฟุตแวร์ ไทยแลนด์ จำกัด โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 (วันสหกิจศึกษาไทย)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

PR1_7579 (Large)

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานในการเปิดโครงการณ ห้อง A 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

PR1_7504 (Large)

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอรายงานสรุปผลจากการออกสหกิจศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการนำผลสรุปไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อ่านข่าวต่อ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ขอนแก่น

11251914_895851863812059_8402173982814129272_n

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม MOU ทางวิชาการในการพัฒนาโปรแกรม สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร TQF ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวต่อ

ร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง

256707

ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยประธานสภาฯ ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ เลขานุการสภาฯ อาจารย์ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม และกรรมการสภาฯ 2 ท่าน ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.สุภาพร บำรุงวงศ์ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน

10409236_896275797102999_3215229108378350665_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้เปิดการเรียนการสอน ณ ห้อง A 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

อ่านข่าวต่อ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

22212_895415567189022_3150588211208238394_n 988550_895415640522348_3937501048239153279_n

          ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ Username และ Password การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต การใช้งานระบบเครือข่าย การสำรวจ Software และ Hardware ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ จากนั้นจะเข้าสำรวจตรวจสอบระบบโปรแกรมของห้องสมุด Walai Auto Lip ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (ห้อง Conference) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

โครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง

S__2105445

ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง โดยมี อาจารย์สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ  อูหลงรีสอร์ท จ.ราชบุรี

อ่านข่าวต่อ

งานแถลงข่าวการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้าง

PR1_7364 (Large)

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้าง 4 สายงาน

อ่านข่าวต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

1

ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบันเข้าร่วม ณ ราชมงคลหัวหินเพลส มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน มทร.รัตนโกสินทร์

 

 11227426_469671443187745_208919801_o11211477_469671489854407_11760373_o

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน มทร.รัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” และ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

The Best Project “รุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน รุ่นที่ 3 “

1  2

 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด The Best Project ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ร่วมกับ

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระบาทน้ำพุ

11182905_463992293755660_13383641_o

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระบาทน้ำพุ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

PR_RMUTR-44 (Large)

กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาฯ และแสดงความยินดี

1 (Medium)  PR1_4564 (Medium)

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ได้แก่

อ่านข่าวต่อ

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

           p 047 (Medium)

เมื่อวันอังคารที่  28 เมษายน  2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระที่พึงประสงค์  เรียนรู้หลักการสัมภาษณ์ให้ได้งาน และศึกษาแนวคิดการดำเนินชีวิตในโลกธุรกิจเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพภายในอนาคต

อ่านข่าวต่อ

สาขาวิชาการตลาด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

S__13598790

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร และอาจารย์ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

 

โครงการแข่งขันประกวดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชน

S__13598784

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร๋ จัดโครงการแข่งขันประกวดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้อง 8410 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

เทศกาลฉายหนังสั้น “พอดิบ พอดี” ครั้งที่ 2

PR_RMUTR-19 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเทศกาลฉายหนังสั้น “พอดิบ พอดี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการผลิตภาพยนตร์สั้น

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการ)

 

PR_RMUTR-9 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ภายใต้หัวข้อเรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการของการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

PR1_2709 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

 

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

11152351_877571305640115_7174180668944908433_n

ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ลิ้งค์ข่าวในพระราชสำนัก >>http://youtu.be/6BZOH7NQ0Cs

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

 

 

ร่วมงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด

IMG_0741 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้กับคุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ณ อาคารสำนักงานข่าวสด 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

 

ชาว มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558

1 (Medium)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และในโอกาสนี้ได้ร่วมทำพิธีบังสุกุลสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย

อ่านข่าวต่อ

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์จำรัส ภาศักดี

1 (Medium)

เมื่อวันพุธที่  8 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์จำรัส  ภาศักดี โดยมี ดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย

1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรฎา  บุตรชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเกียรติบัติ ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประชาชนทั่วไปหญิง จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัล 4 รายการ ในการแข่งขัน Asia Steel Bridge Competition 2015

image14

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ 

1. นายสันติชาติ           ปานแก้ว          นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

2. นายกรกฏ              อรุณเนตร        นักศึกษาชั้นปีที่  3

3. นางสาวผกามาศ        จันทองแก้ว       นักศึกษาชั้นปีที่ 2

4. นางสาวภัททิยา        คาวงษ์            นักศึกษาชั้นปีที่ 2

5. นางสาวหทัยกาญจน์   หนันดูลย์         นักศึกษาชั้นปีที่ 2

6. นายกฤษณรักษ์         บุญทอง           นักศึกษาชั้นปีที่ 1

7. นายจิรศักดิ์             วงศ์ประเสริฐ     นักศึกษาชั้นปีที่ 1

และ 8. นายจิระศักดิ์                แก่นคนชุม        นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ที่คว้ารางวัล 4 รายการ ในการแข่งขัน Asia Steel Bridge Competition 2015 จากทั้งหมด 5 รายการดังนี้

อ่านข่าวต่อ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัล จากการแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558

 

---5

ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ  อินทรนบ (อดีตแชมป์เยาวชน , รองแชมป์ประเทศไทย และตัวแทนทีมชาติไทย) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2  คณะศิลปศาสตร์  มทร. รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558  (Thailand Othello Championship 2015) ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ทำบุญตักบาตรหนังสือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

PR1_9703 (Medium)PR_RMUTR-41 (Medium)PR_RMUTR-40 (Medium)   PR1_9706 (Medium)

 

                   ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรหนังสือ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รักการอ่านหนังสือ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสือธรรมะและหนังสือที่ให้สารัตถะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่ธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ดังพระพุทธวัจนะที่ว่า “นตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” และ “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” การถวายหนังสือแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ วัด โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน จึงมีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปหลายหมื่นองค์

อ่านข่าวต่อ

น.ศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

S__1343630 S__1343631

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณหทัย  บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2558 งานสติ๊กเกอร์ไลน์ MONOBO และจะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป  

สติ๊กเกอร์ไลน์ ที่น้องปอยออกแบบ

อ่านข่าวต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1/ 2558

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพแนวสารคดี ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับ หล่ากาชาด จ.นครปฐม รวมพลังใจ บริจาคโลหิต

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สนใจ รวมพลังใจ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015)

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015) โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พร้อมทั้งคณะทำงานของหน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  80  คน

อ่านข่าวต่อ

2 น.ศ. เพาะช่าง คว้ารางวัล จากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม

10406451_1057448834272398_6490245062028204296_n 10659419_1057448687605746_209727989747786084_n

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม เหรียญเงินทศพล(มดเอ็กซ์ปี3)เหรียญทองแดง นงลักษณ์(แอนปี3)และทุนการศึกษาจากสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ รับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

S__1261689

S__1261690

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ซึ่งจัดโดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีอาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบท่านอธิการบดี

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ คุณวิโรจน์  ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ที่เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดโครงการขยายและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้แด่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างสาบัน และหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน

อ่านข่าวต่อ

CEO มอบของขวัญวันเกิดแด่ท่านอธิการบดี

DSC_0489 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ มอบของขวัญแด่ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

1 (Medium)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 และศึกษาดูงาน ณ สถาบัน “วิทยสิริเมธี” (RAIST)

1 (Medium)  1 (Medium)

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2558   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย   และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558   ณ  ระยอง  แมริออท  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   และเมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2558  ได้รับเกียรติจาก

อ่านข่าวต่อ

คณะสถาปัตย์ฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง 2558

11076172_10206351470006376_1388854524_n

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพและข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อ่านข่าวต่อ

โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

image16

เมื่อวันที่ 29 มกราคม และ 3 มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

อ่านข่าวต่อ

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2 (2) (Medium) 1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้วยการบรรยายธรรมะ เพื่อสนองต่อพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะวิทยากรที่มีคุณภาพ

อ่านข่าวต่อ

โครงการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย

image2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล (เขต 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยและการสื่อภาษาอย่างถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ  และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืนอีกด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย มีดังนี้ 

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

S__950275

ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

อ่านข่าวต่อ

ร่วมงานสยามกีฬาอวอร์ดส์ ปีที่ 9


1re

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานสยามกีฬาอวอร์ดส์ ปีที่ 9

อ่านข่าวต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 2

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่นที่ 2 จัดโดยกองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ Road Map ของหน่วยงาน และเพื่อ

อ่านข่าวต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม รับมอบวาล์วควบคุม

image

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ หัวหน้าสาขาวิชาฯ รับมอบวาล์วควบคุม จากคุณศรีนคร นนทนาคร ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงาน Advanced Automation Division บริษัท azbil (thailand) co.,ltd. เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

RMUTR MUSIC AWARD 6th

DSC_0104 (Large)ชมรมดนตรีสากล มทร.รัตนโกสินทร์จัดการประกวดวงดนตรีสากล ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีสากล ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

ขอบคุณสื่อมวลชน “ทศวรรษรัตนโกสินทร์”

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน "ทศวรรษรัตนโกสินทร์" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา โดยการนำสื่อมวลชนดูงานด้านประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และวิชาการ ทั้ง 4 พื้นที่ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ และในคืนวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน (Thanks Press by Rattanakosin 2015)

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ

PR1_4508 (Large)ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าดูงานกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อ่านข่าวต่อ

มอบเงินรางวัลแด่ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

PR1_4319 (Large)

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

อ่านข่าวต่อ

โครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาองค์ความรู้การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ให้มีขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง 

อ่านข่าวต่อ

รายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าฟังรายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ YANGON UNIVERSITY สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวต่อ

10981211_503682423102956_1947946832625922451_n

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เวลา 16.00 น. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2558 

อ่านข่าวต่อ

โครงการ “เมืองสวย น้ำใส Big cleaning day”

10959385_847474308649815_8532483241081168257_nในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เมืองสวย น้ำใส Big cleaning day" อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847468665317046.1073742240.619302088133706&type=1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Lab view ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย

10959295_846955992034980_1922084796477481975_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด "การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Lab view ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย" ซึ่งจัดโดย

อ่านข่าวต่อ