มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ หอการค้าไทย

1 (Medium)

 

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กับ หอการค้าไทย เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวลงหนังสือพิมพ์, ลงนามความร่วมมือ (MOU), เผยแพร่ | แสดงความเห็น

อธิการบดีให้การสัมภาษณ์กับหนังสือ WHO Magazine

1

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ให้การสัมภาษณ์ กับ หนังสือ WHO Magazine เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 (Medium)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน ทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดเครือข่ายและความสามัคคีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การทำงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล

1 (Medium)

เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, นักศึกษา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DSC_0214

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประกอบด้วยนายนรินทร์  พสุนธราธรรม อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นางอรสา  ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา นางสาวนิตยา  นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ และนางสาวเบญญาภา  วศินวรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubators : UBI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี)

 

1. (Medium)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  แด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ประชุมวิทยาลัยเพาะช่าง

1

 

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ประชุม, วิทยาลัยเพาะช่าง | แสดงความเห็น

เตรียมตัวเดินทางไปเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 1

PR1_6955 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา ,บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ในรูปแบบการเข้าค่าย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวหน้าห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ในเวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางโดยรถทหารไปเข้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยพร้อมเพรียงกัน โดยรูปแบบการเข้าค่ายแบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นักศึกษา | แสดงความเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ครั้งที่ 1

1-Medium

ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการให้นักศึกษาเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, นักศึกษา | แสดงความเห็น

โครงการค่ายเยาวชนอาเซียน

DSC_0052เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน (ASEAN Youth Camp) เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเป็นตัวแทนเยาวชนที่มีความรู้ ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรมและความแตกต่างทางวัฒนธรรมอาเซียน ณ โรงแรม เดอะรอยัลเจมส์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม

 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

 

PR1_6635 (Medium)

ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกับ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

เทศกาลศิลปะอาเซียน

1.2 (Medium)

 

ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเทศกาลศิลปะอาเซียน โดยวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และวิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ( ดร.กมล. ทัศนาญชลี และ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ) ศิลปิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของไทย ในอาเซียนและเอเชีย ตลอดจนศิลปินอิสระจากหลายประเทศ รวมถึงศิลปินจากบ้านศิลปินหัวหิน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพ ในงานทัศนศิลป์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นิทรรศการ | แสดงความเห็น

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกฯวังไกลกังวล ครั้งที่ 3

1 (Medium)

 

ในวันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหรรมและเทคโนโลยี อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ดร.ฟ้าใส สามารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการสภาและกฎหมาย อ.วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ประชุม | แสดงความเห็น

ประชุมคณะกรรมการ และผู้บริหาร วข.วังไกลกังวล ครั้งที่ 1

1 (Medium)

 

ในวันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการวิทยาเขตวังไกลกังวล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตวังไกลกังวล และผู้บริหารวิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 1/2557 เพื่อหารือแนวทางในการส่งเสริมวิทยาเขตวังไกลกังวลดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบาย เป้าหมาย และแผนพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป โดยมี ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล/ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

อบรมสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ

1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมบรรยายพิเศษในโครงการอบรมสัมมนาพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ซึ่งจัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมอีกด้วย ในระหว่างวันที่ 28 – 30 ก.ค. 2557 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง พร้อมทั้งให้ความรู้ ทักษะการบริหาร แก่ผู้เข้าร่วมอบรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจในบริบทการบริหารอุดมศึกษา พัฒนาความสามารถในการถ่ายทอดนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่ระดับปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

โครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2

PR1_5685

ในวันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาศักยภาพของบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “บทบาท หน้าที่ และสิทธิประโยชน์ของพนักงานมหาวิทยาลัย” ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี

PR1_5460

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชีให้กับนักบัญชี ในหัวข้อ“เรื่อง Update มาตรฐานการบัญชีที่มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2557 และกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับนักบัญชียุคใหม่”ตั้งแต่วันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุม 8410 คณะบริหารธุรกิจ ชั้น4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6

PR1_5002

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ร่วมจัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 (6th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (5th RMUTIC) หัวข้อ “เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่อาเซียน” (Technology and Innovation towards ASEAN) ระหว่าง วันที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, นิทรรศการ | แสดงความเห็น

โครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา2557

PR1_4575เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2557 วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ประจำปีการศึกษา2557 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ

PR1_4714

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2557พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่บุคลากรมีความมุ่งมั่นในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ

 

BOW

ในวันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อการศึกษา ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและถ้วยรางวัลอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ณ เมเจอร์ โบว์ล ศูนย์การค้าเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า ชั้น 3 เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, กีฬา | แสดงความเห็น

บันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหาคม 2557

PR1_4522

ในวันที่18 กรกฎาคม 2557  ผศ. ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จังหวัดนครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

อบรมมารยาทไทย

PR1_4480

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรม “มารยาทไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 

 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

บันทึกเทปช่อง5

PR1_4413

นายรพี  ม่วงนนท์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ และ  ดร.กอบกูล  จันทรโคลิกา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้สัมภาษณ์บันทึกเทป รายการทีวี intrip inthai ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 ประเด็น “วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการคืออะไร” และ “ความพิเศษของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ” 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014)

PR1_4114

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมงานแถลงข่าว มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2557 (Thailand Research Expo 2014) “วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดยุวทูต RMUTR ครั้งที่ 2 ปี 2557

8551_169946109848812_348070004_n

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัคร นักศึกษาชาย-หญิง ปี 1 ทุกสาขา ทุกพื้นที่ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประกวดยุวทูตภายใต้ โครงการ “ประกวดยุวทูต RMUTR ” ครั้งที่ 2  ปี 2557 เพื่อ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจร่วมการประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะ / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / หรือดาวน์โหลด >> 1.ตัวโครงการ หลักการและเหตุผล  2. ระเบียบการ + ใบสมัคร

 และส่งใบสมัครได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารเก่า) โทร 02-440-6000 ต่อ 2002 -2005

***กำหนดยื่นใบสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม  – 22  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, นักศึกษา, ประกวด, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

แห่เทียนเข้าพรรษา 57

PR1_3621

ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา สืบสานประเพณีไทย “แห่เทียนเข้าพรรษา” และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2557 นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย ณ วัดมหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน และร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง งานสานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชินี”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗

image-slider-2

ประกาศจาก กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงาน  “สานฝันลูกทุ่งไทย เทิดไท้องค์ราชินี”ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗  และเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด ร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศและเงินสด รวมรางวัลมูลค่ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท

***สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและดูรายละเอียดทางเว็บไซต์ >>  www.Sarnfunlukthungthai.com  และจัดส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ ตู้ ปณ ๑๔ ปณศ.คลองจั่น แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 
***เอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร ๑. ใบสมัคร จำนวน ๑ ฉบับ ๒. รูปถ่ายเต็มตัว ขนาด ๔x๖ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน) จำนวน ๑ รูป ๓. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ ๔. สำเนาบัตรประชาชนหรือสูติบัตร จำนวน ๑ ฉบับ ๕. แผ่นวีซีดี หรือ ดีวีดี ที่บันทึกภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงร้องสดของผู้เข้าประกวด จำนวน ๑ เพลง (ไม่มีดนตรีประกอบ) จำนวน ๑ แผ่น หรือสมัครด้วยตนเอง ในวันที่ ๒๑ -๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ที่สนามศุภชลาศัยประตู ๑๒ (พร้อมเอกสารการสมัคร) ** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๖ ๖๘๖๙ , ๐๙๕ ๖๖๘๖๖๘๔ และ ๐๙๘ ๙๒๐๐๖๒๒ ** www.sarnfunlukthungthai.com 

โพสท์ใน Uncategorized, ข่าวฝาก | แสดงความเห็น

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดทำหนังสือรวมระเบียบ กฎหมาย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย

PR1_3418

กองบริหารงานบุคคลจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการการจัดทำหนังสือรวมระเบียบ กฎหมาย สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

RMUTR_japan

การแข่งขันภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

PR1_3378

มทร.รัตนโกสินทร์ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานอธิการบดี ประจำปีการศึกษา 2556 ในระหว่างวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557 ณ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

การประชุมหารือเตรียมความพร้อมการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ

DSC_1588วันพุธที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยร่วมหารือเตรียมความพร้อมการทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์กับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ส่งมอบห้องสมุด “ราชมงคลรัตนโกสินทร์” แก่ โรงเรียนบ้าน กม.2 จ.พชรบูรณ์

1 (Large) (2)

ในวันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วยท่าน ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยฯ ผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณการสร้างห้องสมุดในครั้งนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมส่งมอบห้องสมุด “ราชมงคลรัตนโกสินทร์” แก่โรงเรียนบ้าน กม.2 และชาวเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการค่ายอาสา “สร้างห้องสมุดให้น้อง”

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, คณะ-วิทยาลัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์, นักศึกษา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

การประชุมเพื่อพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗

IMG_1636 (Large)

ในวันจันทร์ที่ ๓๐ มิถุนายน  พ.ศ.๒๕๕๗ สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยคุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ประธานกรรมการร่วมด้วย นางเสาวนีย์ อาภามงคล ที่ปรึกษา  นายอาทร จุลโลบล กรรมการ  ดร.อาคีรา ราชเวียง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ และ ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร กรรมการและเลขานุการ, ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น ๓ ตึกสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

PR1_2240ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน  2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย นายขวัญชัย จันทนา ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ และ นายสมบัติ นิลณรงค์ที่ปรึกษาด้านภูมิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานนอกสถานที่ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น จำนวนกว่า 20 คน  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ศึกษาดูงาน | แสดงความเห็น

การประชุมหารือเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสำหรับผู้พิการ

PR1_2219

 

ในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ร่วมกับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมหารือเรื่องการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยสำหรับผู้พิการ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและคิดค้นสร้างสรรค์งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของผู้พิการ ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา

PR1_1467

ศูนย์พัฒนาและบริการวิชาการสู่สังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา หลักสูตร “คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา” รุ่น2 ในระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน พ.ศ.2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, สัมมนา | แสดงความเห็น

พิธีเปิดงาน “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ประจำปี 2557”

10503654_710637158996668_819229549_o

ในวันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน 2557  มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “อัตลักษณาภาษาศิลป์ กับศิลปะ ศิลปินบนถิ่นไทย ประจำปี 2557” ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี สภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่าให้ยังคงสืบต่อสู่เยาวชนรุ่งใหม่  ได้มีโอกาสเรียนรู้และเปิดวิสัยทัศน์ในการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ใกล้จะสูญหายเพื่อคงไว้ซึ่งภูมิปัญญา และเอกลักษณ์สืบต่อไป

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, คณะ-วิทยาลัย, นักศึกษา, ประกวด, พื้นที่, วิทยาเขตวังไกลกังวล, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

เซ็นทรัลศาลายา รับสมัครงาน ทั้งตำแหน่งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว

10341949_1498471837031377_1847748350463669157_n

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัครงานสาขาใหม่ เซ็นทรัลศาลายา ทั้งตำแหน่งพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ >> facebook 

โพสท์ใน Uncategorized, ข่าวฝาก | แสดงความเห็น

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

DSC_1418 (Large)ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557 สำนักงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้ระบบฐานข้อมูล(CHE QA Online) ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานหรือเอกสารอ้างอิงของทุกตัวบ่งชี้ลงระบบ(CHE QA On line)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

Tell Me More

DSC_1390

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2557 ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบริหารจัดการระบบและข้อมูลโปรแกรม  Tell Me More โดยมีบุคลากรจากทั้ง4พื้นที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

PR1_0706

       ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่นักศึกษาของวิทยาลัยพณิชยการหาดใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงในจังหวัดสงขลา สนองนโยบายในการขยายโอกาสทางการศึกษา ระหว่างอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดย มทร.รัตนโกสินทร์ มี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นผู้ลงนาม ร่วมกับ ดร.โสภณ  สาระวิโรจน์ ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ลงนามความร่วมมือ (MOU), เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล

PR1_0435 (Medium)

ในวันพุธ ที่ 11 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหรรมและเทคโนโลยี ผศ.บุปผา วงษ์พันธุ์ทา คณบดีคณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อ.ประพัฒน์ สีใส ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดหารายได้ อ.ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ดร.อาคีรา ราชเวียงหัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน อ.จันทร์ทณีย์เทวี จันทร์สวัสดิ์ และ อ.ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม | แสดงความเห็น

องค์การนักศึกษา 57 เข้าคารวะ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย

PR1_0266 (Medium)

ในวันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยคณะกรรมการจัดตั้งสภานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาเข้าคารวะ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้อธิการบดีได้ให้โอวาทและมอบนโยบายกิจกรรมนักศึกษาแก่คณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษาและคณะกรรมการจัดตั้งสภานักศึกษา ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นักศึกษา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับกรมการจัดหางาน

1

ในวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ และนางศิริรัตน์ ภาศักดี ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการอบรมภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น) เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (AEC) กับกรมการจัดหางาน โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ และ นายธนิช นุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการจัดหางานเป็นผู้ลงนาม ณ ห้องประชุมกองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ลงนามความร่วมมือ (MOU) | แสดงความเห็น