อธิการบดี รับมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2558

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี รับมอบกระเช้าสวัสปีใหม่จากคุณสมศักดิ์  วาทินชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จำกัด และคณะ ที่ได้เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2558 ทั้งนี้

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญอาคารใหม่ “อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา”

1

ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557  ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีทำบุญอาคารใหม่ (อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา)  โดยมี คณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธี ณ อาคารวิทยาศาสตร์และการกีฬา มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

PR1_9776 (Medium)  PR1_0034 (Medium) PR1_9778 (Medium) PR1_9786 (Medium) PR1_9788 (Medium) PR1_9797 (Medium)  PR1_9820 (Medium)  PR1_9831 (Medium) PR1_9837 (Medium) PR1_9896 (Medium)   PR1_9914 (Medium) PR1_9920 (Medium) PR1_9972 (Medium) PR1_9977 (Medium)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

น.ศ.คณะสถาปัตย์ฯ มทร.รัตนโกสินทร์ ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โมโนโบ้

S__4726845 (Medium)

นางสาวณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ โมโนโบ้ ซึ่งสามารถดาวน์โหลดมาใช้กันได้ฟรีๆตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะคะ

สวยด้วย มีความสามารถด้วย ขอชื่นชมจ้า 

ภาพประกอบ

อ่านข่าวต่อ

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

10856297_10205453107707880_782311112_o

เมื่อวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้างสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

อ่านข่าวต่อ

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

IMG_7860 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต รวมทั้งสิ้น 2,296 คน โดยมี

อ่านข่าวต่อ

บริการวิชาการเพื่อสังคมไทย

10857789_811873642209882_2624337792705879883_n

ในวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2557 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ปฏิบัติภารกิจบริการวิชาการเพื่อสังคมไทยโดยทีมขับเคลื่อนไฟแรงเป็นการทำงานลงพื้นที่แบบเชิงรุก เพื่อให้สังคมไทยได้พัฒนา เยาวชนมีคุณภาพ สังคมก็มีคุณภาพ ประเทศชาติก็พัฒนา และเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยที่ได้ผลดีเยี่ยมอีกวิธีหนึ่ง

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

ประชุม คณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรม

10846467_811045778959335_1738128377894944526_nในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 6 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อม (บ้านชมคลื่น)

1ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการบริหารงานอาคารปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว (บ้านชมคลื่น) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ครั้งที่ 5 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรม มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

วิทยาลัยเพาะช่าง ทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคม

10386276_811613062235940_3491240993103826069_n

ในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2557 ผศ.ดร.ฐิติพันธ์ จันทร์หอม อ.ปราโมทย์ บุญเต็ม อ.อธิวัฒน์ เกียรติพีรติกุล และ อ.ฉัตรชัย ศิริพันธุ์ นำนักศึกษาจิตรกรรมสากลชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเพาะช่าง ไปทำกิจกรรมศิลปะเพื่อสังคมที่โรงเรียนบ้านแม่คะเมย อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ซึ่งห่างไกลความเจริญ พอสมควร มีนักเรียน 120 คน ครู 14 คน ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากทางโรงเรียนนำโดย ผอ.ศุลีพร บุศราทิจ คณะครู และชุมชนอย่างอบอุ่นและประทับใจ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ รายละเอียดเพิ่มเติม >> สรรหาคณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน/สำนัก มทร.รัตนโกสินทร์

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ของ มทร.รัตนโกสินทร์ ดูรายละเอียดได้ที่ >>  http://www.rmutr.ac.th/?p=4280#more-4280

ซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 2556

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 10 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์)  จัดซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28  ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี แสดงความยินดี และให้โอวาทกับ ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

ฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 2556

PR1_7767 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (มทร.รัตนโกสินทร์) จัดฝึกซ้อมรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 ของทั้ง 4 พื้นที่ โดยมี

อ่านข่าวต่อ

อธิการบดีให้สัมภาษณ์นิตยสาร GM

PR1_7068 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ ทีมงานนิตยสาร GM เกี่ยวกับแนวทางในการบริหารมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ( เทิดไท้ 87 พรรษา องค์ราชัน)

1.1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัด มทร.รัตนโกสินทร์ ได้ร่วมวางพานพุ่ม

อ่านข่าวต่อ

ให้โอวาทแก่บัณฑิต ในการซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556

1.1 (Medium)

ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2556 นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

ถ่ายทำ VTR แนะนำมหาวิทยาลัย

1 (Medium)


เมื่อวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวิฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมถ่ายทำ VTR แนะนำมหาวิทยาลัย ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับสาขาเทคโนโลยีสารสนทางธุกิจ คว้ารางวัล รองชนะเลิศ application ด้านการเงิน,ธุรกิจ

10411202_886866068004344_1219186766781477444_n

ขอแสดงความยินดีกับ ผลงาน ที่ สร้างชื่อเสียงให้ กับ สาขา เทคโนโลยีสารสนทางธุกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล รางวัล รองชนะเลิศ application ด้านการเงิน,ธุรกิจ ในงาน CAT App 2014

อ่านข่าวต่อ

สร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ “สร้างและส่งเสริมการเป็นประชากรอาเซียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1” เพื่อเป็นการสร้างแนวทางแก่อาจารย์ นักศึกษา ได้นำความรู้ด้านการเป็นประชากรอาเซียนปรับใช้

อ่านข่าวต่อ

พิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

1.1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความขอบคุณผู้บริจาคเงิน และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุน ในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2557

อ่านข่าวต่อ

โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9”

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับสำนักศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม และบริษัทสี – เครื่องเขียน ซากุระ (ประเทศไทย) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และประชาชนได้ร่วมกันรำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นการแสดงถึงความจงรักถักดี  อีกทั้งเป็นการร่วมสืบสาน ส่งเสริม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นมรดกของชาติ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ชูชัย  บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

วิทยาลัยเพาะช่าง มอบเงินสนับสนุน มหาวิทยาลัย

1

ในวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย อ.นลินี  แสงอรัญ ผู้อำนวยการกองคลัง และ ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมรับมอบเงินจาก อ.ฉัตรมงคล  อินสว่าง สาขาประติมากรรม วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน) จากการนำทีมนักศึกษาคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดเรือประดับไฟฟ้า งานสีสันแห่งสายน้ำ ลอยกระทง 2557 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ซึ่งเงินจำนวนนี้จะนำไปใช้สนับสนุนโครงการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยต่อไป ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th   

 

อบรมการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม

PR1_4375 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 28 พ.ย. 57 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมการจัดการโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นำมาสู่การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจในระบบการจัดการงานอุตสาหกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ จาก โรงพยาบาลพุทธมณฑล

ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธ์ จาก โรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยมีค่าใช้จ่ายเข็มละ 350 บาท ผู้สนใจทั้งนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์จะฉีดวัคซีน สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ เบอร์ 089-111-8082 หรือติดต่อที่ กองพัฒนานักศึกษา ตึกวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภายในวันจันทร์ ที่ 29 ธันวาคม 2557 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันค่ะ ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม >> ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 

งานแถลงข่าว “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3”

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมงานแถลงข่าว “มหัศจรรย์ศิลปวัฒนธรรมไทยและกีฬานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 3”  ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของสถานที่จัดการแข่งขันฟุตบอล โดยมี

อ่านข่าวต่อ

อบรมการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรม “การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์”เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และความสามารถ ในการดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวต่อ

อบรม การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนและการจัดระบบการเรียน กานสอนแบบ E-Learning ด้วย Open Source” ในระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2557 เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดีแก่น้องสมาย มิสทีน ไทยแลนด์ 2014

PR1_3649

พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวพัฒนิดา พุ่มชูแสง (น้องมายด์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ-นวัตกรรมมัลติมีเดีย พื้นที่ศาลายา ที่มาเยี่ยมคารวะหลังจากได้รับตำแหน่ง มิสทีน ไทยแลนด์ 2014 ณ

ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest)

PR1_3624 (Medium)

ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557 ศูนย์ภาษาและอาเซียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดเล่านิทานภาษาอังกฤษ (Story Telling Contest) ณ ห้องหัสดิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์” ประจำปี 2557

 

PR1_3296 (Medium)เมื่อวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ผศ.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน ครั้งที่ 18 “ศาลายาเกมส์” ประจำปี 2557 ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น”

10413433_774221152649696_7452211251537659474_n (Small)

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับโล่เกียรติคุณ "รางวัลศิษย์เก่าเทเวศร์ดีเด่น" ด้าน

อ่านข่าวต่อ

ทีมหุ่นยนต์ Persist มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

unnamed

ขอแสดงความยินดีกับทีม Persist ทีมหุ่นยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ คว้ารางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล โครงการประกวดแข่งขัน ซีอาร์ยู โรบอทเกมส์ ระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ครั้งที่ 5 "การแข่งขันหุ่นยนต์โลจิสติกส์ ขนส่งชิ้นงานอุตสาหกรรม เยาวชนทําได้"ประจําปี 2557

อ่านข่าวต่อ

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556 ครั้งที่ 2/2557

PR1_3096 (Medium)

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 อาจารย์วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556” ครั้งที่ 2/2557

อ่านข่าวต่อ

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2558

1.Poster-A4-No.8

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 8 ตั้งแต่บัดนี้ – 10 มกราคม 2558  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  เบอร์ 02-441-6067 ,088-255-0847 ,081-260-1000 เมล์ : rcim@rmutr.ac.th หรือ http://rcim.rmutr.ac.th 

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(ICT) ม.มหิดล ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในปีมหามงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา  วันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 9.00 – 15.30 น. (พัก 1 ชั่วโมง เวลา 11.30-12.30 น.) ณ ห้อง Bits & Bytes Hall ชั้น 4 คณะ ICT ม.มหิดล (ศาลายา) "อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมาบริจาคโลหิต โดยการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ทานอาหารก่อนบริจาคโลหิต งดการทานยากลุ่มแอสไพรินและยาปฏิชีวนะ"

อ่านข่าวต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -ตำแหน่งที่ประกาศรับการสรรหา      ตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านข่าวต่อ

กิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

ด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ ร่วมกับ  มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดผลงานนวัตกรรมสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา มีส่วนร่วมในการคิดค้นและพัฒนาแนวคิดทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาต่างๆ สำหรับประดิษฐ์เป็นเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ โดยติดตามการประกวดที่ Facebook Page : I4C.Community 

อ่านข่าวต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จะดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -ตำแหน่งที่ประกาศรับการสรรหา      ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

อ่านข่าวต่อ

รับสมัครข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีความประสงค์ดำเนินการรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน 2 อัตรา เพื่อมาปฏิบัติราชการในสังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  -ตำแหน่งที่รับโอน      ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ     1อัตรา      ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ        1อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0 4274 4174  หรือ 0 4297 0022 ต่อ 535

อ่านข่าวต่อ

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท บูโอโน่ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตไอศกรีม เบเกอรี่ ขนมหวาน และอาหารแช่แข็งพร้อมรับประทาน เปิดรับสมัครงานในตำแหน่งต่อไปนี้

อ่านข่าวต่อ