ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา เรื่องทุน กรอ./กยส. ค่ะ

ข่าวประชาสัมพันธ์ จาก กองพัฒนานักศึกษา เรื่องทุน กรอ./กยส. รายละเอียด ดังนี้ค่ะ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน “การสร้างและการพัฒนาทีมงาน” รุ่นที่ 2

 

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน "การสร้างและการพัฒนาทีมงาน" รุ่นที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ประสานงาน การทำงานเป็นทีม พร้อมที่จะทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรให้มีความแข็งแรง และเจริญก้าวหน้าต่อไป ทั้งนี้มีนางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ณ เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558

 

S__4243598

ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดประชุมคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 2/2558 โดยมี อ.วัชรี  จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมไอยรา ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

อ่านข่าวต่อ

อธิการบดีให้โอวาทแก่ นศ.ที่จะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2015

1.1 (Medium)

 

ในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้โอวาทแก่ นักศึกษา ที่จะเดินทางเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก 2015 (Asia pacific Student Leaders Conference 2015) หัวข้อการสัมมนาว่าด้วยเรื่อง “Roles of 21st Century Youth : Addressing Global Contemporary Issues” ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2558 โดยมี  อ.ทรงสิทธิ์ สอนรอด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้ควบคุม ณ มหาวิทยาลัยเทเลอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย

อ่านข่าวต่อ

ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น มทร.รัตนโกสินทร์ จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น

11793148_10204442722534294_864477090_n

 

ในระหว่างวันที่ 25-26 กรกฎาคม 2558 ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ ได้รับเชิญจากศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น สพม.เขต1 โรงเรียนวัดราชโอรส สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้จัดค่ายภาษาญี่ปุ่น ณ โรงเรียนวัดราชโอรส โดยมีนักศึกษาชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่นเป็นวิทยากรค่ายในครั้งนี้
 

ภาพและข่าว : ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุขจักรวรรดิ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

 

นศ. คว้าเหรียญเงิน ผู้ปฏิบัติงานและมีผลการเรียนดีเด่น

11754383_915762568484747_4389155747492438702_o

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ น.ส. วิภาดา ชลายนนาวิน นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ป. กตล. 2/2 ที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ผู้ปฏิบัติงานและมีผลการเรียนดีเด่น จากโครงการความร่วมมือ Young Professional Retailer กับบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ สัญจร 2558

11800008_930224243708154_5946568809988474377_n

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ สัญจร ประจำปี 2558 โดยมี พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม ณ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน (มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต2)

อ่านข่าวต่อ

การประชุมเสวนาทางวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

PR1_5692 (Large)วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการและแนะนำหลักสูตรวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารวิทยาเขตวังไกลฯ

11752343_929856857078226_3601036292763901986_n

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดประชุมร่วมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัย และผู้บริหารวิทยาเขตวังไกลกังวล ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำปี 2558 

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา สืบสานประเพณีไทย “แห่เทียนเข้าพรรษา”

PR1_5429 (Large)

มทร.รัตนโกสินทร์ ศาลายา สืบสานประเพณีไทย "แห่เทียนเข้าพรรษา" และเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ประจำปี 2558 

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชี

_MG_6287 (Large)ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพการบัญชี เรื่อง Update มาตรฐานการรายงานทางการเงินและภาษีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักบัญชี ปี 2558 เพื่อเป็นการเพิ่มพูลความรู้ในการปฏิบัติงานด้านบัญชีและภาษี  ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบัญชีและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้  โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ขอเชิญชวนร่วมบริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของให้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 愛自然

11700879_929112497152662_8910069894094985165_n

ขอเชิญนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมบริจาคทั้งทุนทรัพย์และสิ่งของให้ในโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน 愛自然 ของชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น ณ โรงเรียนบ้านซองกาเรีย อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 ตุลาคม 2558

ภาพและข่าว : ชมรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น มทร.รัตนโกสินทร์

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร

11737106_499207746904679_145733090_nในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 สำนักงานนิติการ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์“กฎหมายสำหรับผุ้บริหาร” ณ ธนัฐธิชาบุรี เลค รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

อ่านข่าวต่อ

การประชุมสัมนาการจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี

_MG_6088 (Large)

ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558 กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การประชุมสัมนาการจัดทำแผนระยะยาว 15 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

_MG_6179 (Large)

กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษาโดยนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษา 8 สถาบัน ณ ห้องประชุมคเชนทร์ ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558

1 (Medium) 1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย  พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี คุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยในช่วงเช้า ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT) และในช่วงบ่าย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (ททบ.5)

อ่านข่าวต่อ

การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

CIMG0503 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2558 สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา การอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อให้คณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

อ่านข่าวต่อ

คณะบริหารธุรกิจประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ

11759005_1028386003845959_1513304279_n (1)

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ ทั้ง 3 พื้นที่ นำโดย ผศ.รุจี พาสุกรี คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการรับการตรวจประเมินประกันคุณภาพ ภายใต้โครงการประกันคุณภาพการศึกษา และเตรียมเอกสารของแต่ละสาขาวิชาให้พร้อมรับการตรวจในระดับคณะต่อไป

 

อ่านข่าวต่อ

การตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 9 เดือน)

unnamed (5)

ในวันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้ารับการตรวจติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (รอบ 9 เดือน) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557  ณ ห้องสน.บน.  ชั้น 2  อาคาร 100 ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อ่านข่าวต่อ

พิธีบวงสรวงลงเสาเอก อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2558 สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีบวงสรวงลงเสาเอก อาคารสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อเป็นศิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่หน่วยงานและบุคลากร โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

เข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 21

S__2711621

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ มอบ ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมหลักสูตร “ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา” รุ่น 21 เพื่อแลกเปลี่ยนทัศนะ ความคิดเห็น และประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรด้านธรรมาภิบาลในการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย บทบาทหน้าที่ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5

11018411_928319003881284_3662427689372850739_n

ในระหว่างวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อ.ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ทรงสิทธ์ สอนรอด ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา จำนวน 2 คน เข้าประชุมสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนานักศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 ภายใต้หัวข้อ "สร้างบัณฑิตไทย สู่ประชาคมโลก" โดยมี ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ให้เกียรติมาเปิดการสัมมนา และบรรยาย ณ ห้องแกรด์บอลรูม โรงแรมเซ็ลทาราคอนเวชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

อ่านข่าวต่อ

ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 มทร.พระนคร

_MG_5288 (Medium)

ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ท่านพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย และ ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 มทร.พระนคร

อ่านข่าวต่อ

โครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2558 กองกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง เพื่อให้การจัดทำหนังสือราชการของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเพื่อเป็นการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานว่าได้นำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งแรกไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือไม่

อ่านข่าวต่อ

โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารงานวิชาการ

2 (Medium)  

ในระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะด้านการบริหารงานวิชาการ และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทบทวบบริบท การเปลี่ยนแปลง จากปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน องค์ความรู้และกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการ และบริหารงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมเชิงบูรณาการการทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้านการสอนภาษา

1

เมื่อวันอังคารที่ 7 กรกฎาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดโครงการอบรมเชิงบูรณาการการทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้านการสอนภาษา ณ ห้อง 252  ชั้น 5  อาคาร 108 ปี  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชัย  หิรัญวโรดม มาบรรยายเรื่องการทำรายงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ รับนักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต และเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ปีการศึกษา 2558 เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ค่ะ

news

 

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัย

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการและวิจัย สำนักงานอธิการบดี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Reprofiling มหาวิทยาลัยเพื่อมุ่งเน้นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการดำเนินการ Reprofiling

อ่านข่าวต่อ

MOU กับ สถานประกอบการ 8 แห่ง

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ โดยกองสหกิจศึกษา ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับสถานประกอบการ 8 แห่ง ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการแห่งใหม่ ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

1

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมกับ ผศ.นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวลพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

อ่านข่าวต่อ

MOU การกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

PR1_1772 (Medium)

ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) นำโดยคุณวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน ) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล เขต2

อ่านข่าวต่อ

การอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

PR1_0787 (Large)

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการอบรมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 29-1 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

อ่านข่าวต่อ

โครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดี พร้อมด้วย อ.อภิเสฎฐ์ สุวรรณสะอาด รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน และนายกสโมสรนักศึกษา จัดโครงการปลูกป่าอนุรักษ์พันธุ์ไม้ประจำท้องถิ่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านข่าวต่อ

รับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง

10952530_916279885102590_8689053924621693968_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีม มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ารับการตรวจประเมินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ โดย คณะกรรมการด้านการตรวจติดตามและประเมินผล ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 2 อาคาร 8 วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรี

อ่านข่าวต่อ

เข้าพบ ท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุก

 

10425049_915412615189317_1889333943946733543_n

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านพลเอก นิพนธ์ สีตบุตร เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ มทร.รัตนโกสินทร์ ณ สมาคมศิษย์เก่าบวรนิเวศ

อ่านข่าวต่อ

ร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล

1

ในวันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีมอบป้ายสถาบันขงจื่อเส้นทางสายไหมทางทะเล ณ ห้องประชุม ปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

อ่านข่าวต่อ

นศ.ศิลปศาสตร์ประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น

--.-------------------------

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนงนภัสสร  โอชาวัฒน์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการประกวดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 34 ประจำปี 2558  จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (สสท)  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา

ภาพและข่าว : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวราชมงคลชมคลื่น หัวหิน

1 (Large)

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เข้าพบท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ณ สำนักงานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว (ราชมงคลชมคลื่น หัวหิน) ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558

อ่านข่าวต่อ

การนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

 1 (Large)  2 (Large)

  ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  (รองผู้จัดการโครงการ) ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้การต้อนรับคณะรับรองมาตรฐานอาชีพ คณะทำงาน ผู้ประกอบการ และผู้ทรงคุณวุฒิ ในกลุ่มอาชีพ สมาคม/ชมรม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่เข้ารับฟังการนำเสนอข้อมูลผลการศึกษาวิเคราะห์ในโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

1 (Large)

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการวิเคราะห์อัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นสำหรับบุคลกรสายสนับสนุน  เพื่อให้การกำหนดกรอบอัตรากำลังเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตรงกับทิศทางและเป้าหมาย ในการบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 – 2562

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558

S__2753198

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1/2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมวิทยาเขตวังไกลกังวล มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1

ในระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2558 คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน "ด้านการบริการด้วยใจอย่างมีความสุขเพื่อสร้างเสริมจริยธรรมการทำงานเป็นทีม" โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ต่าง ๆ ณ ห้องเรียนรวมคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ของคณะฯ เข้าร่วมมากกว่า 50 คน

อ่านข่าวต่อ

โครงการประกันคุณภาพการศึกษา

PR1_8685 (Large)

เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 58 สำนักงานประกันคุณภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกันคุณภาพการศึกษา เรื่อง การอบรมเชิงปฏิบัติการการควบคุมภายใน เพื่อให้การดำเนินงานงานควบคุมภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับระเบียบของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ณ ห้อง 8601 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

โครงการค่ายฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นสัญจร “สำหรับนักศึกษาแรกเข้า”

 11406980_1839378856288027_8182775281844109316_n 11402933_1839378892954690_6917829317168961331_n

ชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายฝึกทักษะภาษาญี่ปุ่นสัญจร"สำหรับนักศึกษาแรกเข้า" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้ตัวอักษรฮิรางานะ คาตาคานะ และคันจิเบื้องต้น ในระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2558 ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

 ภาพ และข่าว : ชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

 

มทร.รัตนโกสินทร์ รับโล่ ในในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน 2015

 

1 (Large)

ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเข้ารับโล่เพื่อเป็นเกียรติและการแสดงความขอบคุณ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้สนับสนุนการจัดค่ายเยาวชนอาเซียน 2015 จาก ดร.รังสรรค์ มณีเล็ก รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชนไทยอาเซียน 2015 ณ บริเวณลานโดมหน้าเสาธง โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม

อ่านข่าวต่อ

เดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 60 พรรษา ราชมงคลรัตนโกสินทร์

1.PR1_8903 (Large) 2.PR1_8918 (Large)

 

ในวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดกิจกรรมเดิน- วิ่ง ราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติในโอกาส ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 และครบรอบ 1 ทศวรรษ แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย ซึ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

S__2687071

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์พร้อมคณะผู้บริหาร  เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นรายได้จากการจัดโครงการรักการออมเพื่อถวายในหลวงเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 2/2558 

ดาวน์โหลดประกาศ >>  rmutr_hr_3-6-58

ประชุมวิชาการนานาชาติ และ ร่วม MOU การพัฒนาระบบการวิจัยด้านการท่องเที่ยว

1 (Large)

ในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ดร.สำเนียง องสุพันธ์กุล ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่องสหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน "Interdisciplinary Research and Sustainable Development"

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดี

11390132_968714723139083_5558113032387443461_n 11391715_968714773139078_5950930254752984526_n

เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม 2558 สภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.รัตนโกสินทร์ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ดร.ชาญวิทย์ บุญช่วย ในโอกาสที่ได้รับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์  ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “วรรณกรรม ๔ ภาค” อบรมการเขียนเพื่อเฟ้นหานักเขียนรุ่นใหม่รักษ์ถิ่นเกิด ภาคกลาง

 

unnamed (8) unnamed

 

ผ่านพ้นไปแล้วกับกิจกรรมดีๆ การอบรมการเขียนโครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “วรรณกรรม ๔ ภาค” จัดโดยบริษัท โนวเลจ โพรไวเดอร์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดี และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา  โดย อ. ธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และ อ.ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม เป็นผู้ดำเนินโครงการ  โดยได้รับเกียรติจากคุณอนุสรณ์ ศรีคำขวัญ บรรณาธิการสำนักพิมพ์ WELL-KNOWN  เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการเขียนอย่างมืออาชีพ และคุณประภัสสร กลิ่นสุคนธ์ ผู้ประสานงานโครงการ ซึ่งกิจกรรมการอบรมมีนักศึกษาให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

รอบแรกการเสวนา“เพาะกล้าวรรณกรรม” โครงการรากไทย ครั้งที่ ๑ “

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบ ios

PR1_8070 (Large)

ในระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมบนระบบ ios เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนโปรแกรมบนมือถือ ได้รู้จักกับโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา และทราบกระบวนการ เกิดทักษะการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ ios (บนมือถือและแทปเลต)

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช

PR1_8002 (Large)

ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พันธุกรรมพันธุ์พืช เพื่อสร้างจิตสำนึกให้นักศึกษาเข้าใจถึงความสำคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้รู้จักรัก หวงแหนและเกิดแรงจูงใจ

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ สถานประกอบการ

1 (Large)

ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ (โดยกองสหกิจศึกษา) ลงนามความร่วมมือ (MOU) เพื่อประสานความร่วมมือโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และสถานประกอบการในการร่วมกันรับนักศึกษาเข้าปฏิบัติงานสหกิจศึกษา กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

เชิญชวนร่วมงาน Japan Expo Thailand 2015

RMURT

เตรียมพลังความสนุกกันให้พร้อมสำหรับมหกรรมญี่ปุ่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและในเอเชีย!!! กับงาน Japan Expo Thailand 2015 ในวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2558 นี้ ‪#‎เต็มพื้นที่‬ CentralWorld

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดย มีนักศึกษาจากชมรมภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และนักศึกษาสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ วิทยาลัยเพาะช่าง จะไปออกบูธในรูปแบบงานของดิสนีย์ "Magic of the fairy tales" แล้วพบกันนะคะ

น้ำใจราชมงคลรัตนโกสินทร์สู่เนปาล

PR1_7675 (Large)

ในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ อ.สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มอบเงินจากคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย จำนวน 111,111 บาท

อ่านข่าวต่อ

สัมมนาองค์การศึกษาและสโมสรนักศึกษา 2558

20306_10153321686676926_348222799534262711_n

ในระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาองค์การนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 “พลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย” นำโดย ผศ.ชูชัย
บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ณ อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จ.กาญจนบุรี 

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. คว้ารางวัลรองดีเด่นระดับชาติในการประกวดโครงงานสหกิจศึกษา

11146497_896274080436504_5633955564946530009_n

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณหทัย บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลรองดีเด่นระดับชาติ เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนล่าง ประเภทโครงงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา ประจำปี 2558 จากการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการพัฒนา : สติ๊กเกอร์ไลน์ จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัท ซีเท็ค ฟุตแวร์ ไทยแลนด์ จำกัด โดยจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 (วันสหกิจศึกษาไทย)

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

PR1_7579 (Large)

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นประธานในการเปิดโครงการณ ห้อง A 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557

PR1_7504 (Large)

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2/2557 เพื่อให้นักศึกษานำเสนอรายงานสรุปผลจากการออกสหกิจศึกษา เป็นประโยชน์ต่อการนำผลสรุปไปปรับปรุงการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

อ่านข่าวต่อ

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ขอนแก่น

11251914_895851863812059_8402173982814129272_n

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.ขอนแก่น

ในวันอังคารที่ 19 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีพร้อมด้วย ผศ.ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ร่วม MOU ทางวิชาการในการพัฒนาโปรแกรม สารสนเทศเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร TQF ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านข่าวต่อ

ร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร. 9 แห่ง

256707

ตัวแทนสภาคณาจารย์และข้าราชการ มทร.รัตนโกสินทร์ ประกอบด้วยประธานสภาฯ ผศ.ดร.โสรัตน์ มงคลมะไฟ เลขานุการสภาฯ อาจารย์ชลภัสสรณ์ บินอิบรอฮีม และกรรมการสภาฯ 2 ท่าน ได้แก่ อ.ทวีศักดิ์ รุ่งศักดิ์ทวีกุล อ.สุภาพร บำรุงวงศ์ เข้าร่วมประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเดอะไทด์ บางแสน ชลบุรี

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน

10409236_896275797102999_3215229108378350665_n

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการเรียนปรับพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์ ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ เป็นผู้เปิดการเรียนการสอน ณ ห้อง A 411 ชั้น 4 อาคารสิรินธร

อ่านข่าวต่อ

ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

22212_895415567189022_3150588211208238394_n 988550_895415640522348_3937501048239153279_n

          ในวันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อาจารย์สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ร่วมกับ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และกองกลาง ประชุมหารือเกี่ยวกับการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบ Username และ Password การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ต การใช้งานระบบเครือข่าย การสำรวจ Software และ Hardware ว่าสามารถใช้งานได้ตามปกติหรือไม่ จากนั้นจะเข้าสำรวจตรวจสอบระบบโปรแกรมของห้องสมุด Walai Auto Lip ต่อไป ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ (ห้อง Conference) มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

โครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง

S__2105445

ในระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการการเขียนหนังสือราชการให้ถูกต้อง โดยมี อาจารย์สุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ  อูหลงรีสอร์ท จ.ราชบุรี

อ่านข่าวต่อ

งานแถลงข่าวการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้าง

PR1_7364 (Large)

ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดงานแถลงข่าวการจัดโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพก่อสร้าง 4 สายงาน

อ่านข่าวต่อ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

1

ในระหว่างวันที่ 14-16 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องคดีปกครองที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยและสถาบันเข้าร่วม ณ ราชมงคลหัวหินเพลส มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

ภาพ : ประชาสัมพันธ์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 กองสหกิจศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1 โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการและกล่าวต้อนรับ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านศาตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน มทร.รัตนโกสินทร์

 

 11227426_469671443187745_208919801_o11211477_469671489854407_11760373_o

เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดงานเลี้ยงและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีกับคณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน มทร.รัตนโกสินทร์ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 “นนทรีเกมส์” และ กีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 31 “พระนครเกมส์” ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

The Best Project “รุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน รุ่นที่ 3 “

1  2

 ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประกวด The Best Project ภายใต้โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพเยาวชนคนรุ่นใหม่หัวใจรักแผ่นดิน รุ่นที่ 3 ร่วมกับ

อ่านข่าวต่อ

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระบาทน้ำพุ

11182905_463992293755660_13383641_o

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 สภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมกับคณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพระบาทน้ำพุ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล

PR_RMUTR-44 (Large)

กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภาฯ และแสดงความยินดี

1 (Medium)  PR1_4564 (Medium)

ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่ได้รับการกำหนดให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผศ.ได้แก่

อ่านข่าวต่อ

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา

           p 047 (Medium)

เมื่อวันอังคารที่  28 เมษายน  2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์แก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา ณ ห้องประชุมอนุกิจวิธูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้มีแนวคิดเกี่ยวกับการประกอบอาชีพอิสระที่พึงประสงค์  เรียนรู้หลักการสัมภาษณ์ให้ได้งาน และศึกษาแนวคิดการดำเนินชีวิตในโลกธุรกิจเพื่อเตรียมตัวสำหรับการประกอบอาชีพภายในอนาคต

อ่านข่าวต่อ

สาขาวิชาการตลาด มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล

S__13598790

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร และอาจารย์ฐิติมนต์ ธนกิติเอื้ออังกูร เป็นตัวแทนอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเนปาล ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ เซ็นทรัลศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th 

 

โครงการแข่งขันประกวดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชน

S__13598784

เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร๋ จัดโครงการแข่งขันประกวดเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อสินค้าเกษตรหรือสินค้าชุมชน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของนักศึกษาทางด้านการศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาดเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยมี ผศ.ศศกร กฤษณะเสถียร อาจารย์ประจำสาขาวิชาการตลาด เป็นประธานในการเปิดโครงการ ณ ห้อง 8410 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

เทศกาลฉายหนังสั้น “พอดิบ พอดี” ครั้งที่ 2

PR_RMUTR-19 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 สาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเทศกาลฉายหนังสั้น “พอดิบ พอดี” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้ เป็นการสร้างทักษะการผลิตภาพยนตร์สั้น ของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ เป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างความรู้ความสามารถในการผลิตภาพยนตร์สั้น

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล (พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการ)

 

PR_RMUTR-9 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 กองบริหารงานบุคคล มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล ภายใต้หัวข้อเรื่อง การประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้พนักงานวิทยาลัยสายวิชาการได้รับความรู้ความเข้าใจถึงแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ และวิธีการของการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย น โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการฯประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษาสายวิชาการ จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

PR1_2709 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมพาวีเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท กาญจนบุรี

 

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

11152351_877571305640115_7174180668944908433_n

ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าฯ ถวายเงินจำนวน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ลิ้งค์ข่าวในพระราชสำนัก >>http://youtu.be/6BZOH7NQ0Cs

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

 

 

ร่วมงานก้าวเข้าสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด

IMG_0741 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย มอบของที่ระลึกให้กับคุณขรรค์ชัย บุนปาน ประธานกรรมการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)  เนื่องในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 25 หนังสือพิมพ์ข่าวสด ณ อาคารสำนักงานข่าวสด 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

 

ชาว มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558

1 (Medium)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2558  เพื่อสานสัมพันธ์ สร้างความสามัคคีให้กับชาวมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย และในโอกาสนี้ได้ร่วมทำพิธีบังสุกุลสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  โดยเริ่มด้วยพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป บริเวณหอพระ ศาลพระภูมิ ศาลตา-ยาย

อ่านข่าวต่อ

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์จำรัส ภาศักดี

1 (Medium)

เมื่อวันพุธที่  8 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์จำรัส  ภาศักดี โดยมี ดร.ปราจิน  เอี่ยมลำเนา นายกสมาคมศิษย์เก่า และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมเป็นประธานในพิธี ณ ศาลา 7 วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย

1

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรฎา  บุตรชน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ที่คว้ารางวัลชนะเลิศ รับโล่พร้อมเกียรติบัติ ในการแข่งขันกีฬาหมากรุกไทย ชิงแชมป์ประเทศไทย วันอนุรักษ์มรดกไทย ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับประชาชนทั่วไปหญิง จัดโดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2558 ที่ผ่านมา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

น.ศ. มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัล 4 รายการ ในการแข่งขัน Asia Steel Bridge Competition 2015

image14

ขอแสดงความยินดีกับ ทีมนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้แก่ 

1. นายสันติชาติ           ปานแก้ว          นักศึกษาชั้นปีที่ 4  

2. นายกรกฏ              อรุณเนตร        นักศึกษาชั้นปีที่  3

3. นางสาวผกามาศ        จันทองแก้ว       นักศึกษาชั้นปีที่ 2

4. นางสาวภัททิยา        คาวงษ์            นักศึกษาชั้นปีที่ 2

5. นางสาวหทัยกาญจน์   หนันดูลย์         นักศึกษาชั้นปีที่ 2

6. นายกฤษณรักษ์         บุญทอง           นักศึกษาชั้นปีที่ 1

7. นายจิรศักดิ์             วงศ์ประเสริฐ     นักศึกษาชั้นปีที่ 1

และ 8. นายจิระศักดิ์                แก่นคนชุม        นักศึกษาชั้นปีที่ 1

ที่คว้ารางวัล 4 รายการ ในการแข่งขัน Asia Steel Bridge Competition 2015 จากทั้งหมด 5 รายการดังนี้

อ่านข่าวต่อ

นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์คว้ารางวัล จากการแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558

 

---5

ขอแสดงความยินดีกับ นายวราวุฒิ  อินทรนบ (อดีตแชมป์เยาวชน , รองแชมป์ประเทศไทย และตัวแทนทีมชาติไทย) นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน ชั้นปีที่ 2  คณะศิลปศาสตร์  มทร. รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ  ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากการแข่งขันหมากกระดานโอเทลโล่ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558  (Thailand Othello Championship 2015) ณ ลานกิจกรรมชั้น 2 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ทำบุญตักบาตรหนังสือ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

PR1_9703 (Medium)PR_RMUTR-41 (Medium)PR_RMUTR-40 (Medium)   PR1_9706 (Medium)

 

                   ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการทำบุญตักบาตรหนังสือ ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย รักการอ่านหนังสือ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหนังสือธรรมะและหนังสือที่ให้สารัตถะเป็นประโยชน์ในการศึกษาและเผยแผ่ธรรมของพระภิกษุสงฆ์ ดังพระพุทธวัจนะที่ว่า “นตถิ ปญญาสมา อาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี” และ “สัพพะทานัง ธัมมะทานัง ชินาติ การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” การถวายหนังสือแด่พระภิกษุสงฆ์และมอบให้แก่ วัด โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารที่ขาดแคลน จึงมีอานิสงส์สูงเทียบเท่ากับการสร้างพระพุทธรูปหลายหมื่นองค์

อ่านข่าวต่อ

น.ศ.สถาปัตย์ ชนะเลิศ การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา

S__1343630 S__1343631

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณหทัย  บุญชื่นสุข (น้องปอย) นักศึกษาสาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รางวัลชนะเลิศ จากการนำเสนอการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง ประจำปี 2558 งานสติ๊กเกอร์ไลน์ MONOBO และจะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป  

สติ๊กเกอร์ไลน์ ที่น้องปอยออกแบบ

อ่านข่าวต่อ

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1/ 2558

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพแนวสารคดีและงานแสดงภาพถ่ายวิถีชุมชน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในการถ่ายภาพแนวสารคดี ในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยา อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตชุมชนที่มีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมกับ หล่ากาชาด จ.นครปฐม รวมพลังใจ บริจาคโลหิต

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม เชิญชวน นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้สนใจ รวมพลังใจ บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และยังเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอีกด้วย ทั้งนี้ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015)

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดนครปฐม จัดพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนอาเซียน ประจำปี 2558 (ASEAN Youth Camp 2015) โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายชาติชาย  อุทัยพันธ์ ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา พร้อมทั้งคณะทำงานของหน่วยงานราชการจังหวัดนครปฐมเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย โดยมีนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น  80  คน

อ่านข่าวต่อ

2 น.ศ. เพาะช่าง คว้ารางวัล จากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม

10406451_1057448834272398_6490245062028204296_n 10659419_1057448687605746_209727989747786084_n

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะภาพพิมพ์ วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดการพิมพ์สกรีนประเภทศิลปกรรม เหรียญเงินทศพล(มดเอ็กซ์ปี3)เหรียญทองแดง นงลักษณ์(แอนปี3)และทุนการศึกษาจากสมาคมการพิมพ์สกรีนไทย

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ รับเกียรติบัตรและเข็มสัญลักษณ์เครือข่ายต่อต้านการทุจริต

S__1261689

S__1261690

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายภาครัฐต่อต้านการทุจริตภายใต้โครงการ "ข้าราชการไทยไร้ทุจริต" ซึ่งจัดโดย กระทรวงยุติธรรม สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีอาจารย์สุวรรณ ประทีป ณ ถลาง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัย

อ่านข่าวต่อ

ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบท่านอธิการบดี

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับ คุณวิโรจน์  ใจอารีรอบ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ที่เข้าพบท่านอธิการบดีเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับความคืบหน้าในการจัดโครงการขยายและพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงวัฒนธรรมเมื่อวันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา ทั้งนี้ อธิการบดีได้มอบของที่ระลึกให้แด่ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะ ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

ประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดการประชุมคณะกรรมการสถาบันศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2558 เพื่อรายงานเกี่ยวกับความคืบหน้าการก่อสร้างสาบัน และหารือเกี่ยวกับทิศทาง นโยบาย แนวทางในการดำเนินงานของสถาบัน

อ่านข่าวต่อ

CEO มอบของขวัญวันเกิดแด่ท่านอธิการบดี

DSC_0489 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 คณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ มอบของขวัญแด่ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องอธิการบดี ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย : www.rmutr.ac.th

โครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย

1 (Medium)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี จัดโครงการสัมมนาพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากพลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 และศึกษาดูงาน ณ สถาบัน “วิทยสิริเมธี” (RAIST)

1 (Medium)  1 (Medium)

เมื่อวันที่ 20  มีนาคม 2558   สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์  นายกสภามหาวิทยาลัย   และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  ร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558   ณ  ระยอง  แมริออท  รีสอร์ท  แอนด์  สปา  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง   และเมื่อวันที่ 21  มีนาคม  2558  ได้รับเกียรติจาก

อ่านข่าวต่อ

คณะสถาปัตย์ฯ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง 2558

11076172_10206351470006376_1388854524_n

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2558 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ สอบสัมภาษณ์นักศึกษารอบสอบตรง ประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

ภาพและข่าว : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

อ่านข่าวต่อ

โครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

image16

เมื่อวันที่ 29 มกราคม และ 3 มีนาคม 2558 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดโครงการเพิ่มพูนความรู้ในด้านประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษา

อ่านข่าวต่อ

โครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2 (2) (Medium) 1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้วยการบรรยายธรรมะ เพื่อสนองต่อพันธกิจสำคัญในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปะวิทยากรที่มีคุณภาพ

อ่านข่าวต่อ

โครงการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย

image2

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้จัดโครงการประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล (เขต 4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะในด้านการใช้ภาษาไทยและการสื่อภาษาอย่างถูกต้องให้กับเยาวชนของชาติ  และยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง ชัดเจน  นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทยไว้ให้ยั่งยืนอีกด้วย  ซึ่งผลการแข่งขันประกวดการอ่านออกเสียงภาษาไทย มีดังนี้ 

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

S__950275

ในระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมใหญ่ โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 3

อ่านข่าวต่อ

ร่วมงานสยามกีฬาอวอร์ดส์ ปีที่ 9


1re

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ดร.อาคีรา  ราชเวียง ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมงานสยามกีฬาอวอร์ดส์ ปีที่ 9

อ่านข่าวต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง รุ่นที่ 2

 

1 (Medium)

ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ รุ่นที่ 2 จัดโดยกองนโยบายและแผนร่วมกับสำนักงานอธิการบดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2558 กองนโยบายและแผน มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และสายสนับสนุนจัดทำยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ Road Map ของหน่วยงาน และเพื่อ

อ่านข่าวต่อ

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม รับมอบวาล์วควบคุม

image

ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดยอาจารย์อดิศักดิ์ แข็งสาริกิจ หัวหน้าสาขาวิชาฯ รับมอบวาล์วควบคุม จากคุณศรีนคร นนทนาคร ผู้จัดการทั่วไป ส่วนงาน Advanced Automation Division บริษัท azbil (thailand) co.,ltd. เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอน ณ อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

เว็บไซต์มหาวิทยาลัย >> www.rmutr.ac.th

RMUTR MUSIC AWARD 6th

DSC_0104 (Large)ชมรมดนตรีสากล มทร.รัตนโกสินทร์จัดการประกวดวงดนตรีสากล ครั้งที่ 6 ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นการประกวดวงดนตรีสากล ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

ขอบคุณสื่อมวลชน “ทศวรรษรัตนโกสินทร์”

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการขอบคุณสื่อมวลชน "ทศวรรษรัตนโกสินทร์" เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา โดยการนำสื่อมวลชนดูงานด้านประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และวิชาการ ทั้ง 4 พื้นที่ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ และในคืนวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ได้จัดงานเลี้ยงขอบคุณสื่อมวลชน (Thanks Press by Rattanakosin 2015)

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ

PR1_4508 (Large)ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์  ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากกรมช่างโยธาทหารเรือ เข้าดูงานกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

อ่านข่าวต่อ

มอบเงินรางวัลแด่ผู้ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ

PR1_4319 (Large)

ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 งานสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอกจรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยฯ และ ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลสำหรับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

อ่านข่าวต่อ

โครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเปิดศูนย์ UBI และอบรมการเป็นผู้ประกอบการใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนทักษะ พัฒนาองค์ความรู้การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ส่งเสริมการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และสามารถเชื่อมต่อกับโลกธุรกิจอุตสาหกรรม ตลอดจนเสริมสร้างและบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่ ให้มีขีดความสามารถเชิงการแข่งขันและการเติบโตทางธุรกิจอย่างเข้มแข็ง โดยมี ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง 

อ่านข่าวต่อ

รายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน

1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เข้าฟังรายงานสรุปการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา : สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ณ YANGON UNIVERSITY สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า ในระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ผ่านมา

อ่านข่าวต่อ

10981211_503682423102956_1947946832625922451_n

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. เวลา 16.00 น. บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วงเวียนโอเดียน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2558 

อ่านข่าวต่อ

โครงการ “เมืองสวย น้ำใส Big cleaning day”

10959385_847474308649815_8532483241081168257_nในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 กองพัฒนานักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "เมืองสวย น้ำใส Big cleaning day" อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม


อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847468665317046.1073742240.619302088133706&type=1

การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Lab view ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย

10959295_846955992034980_1922084796477481975_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการกล่าวเปิด "การแข่งขันการเขียนโปรแกรม Lab view ครั้งที่ 3 ระดับอุดมศึกษา แห่งประเทศไทย" ซึ่งจัดโดย

อ่านข่าวต่อ