โครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช

1 (Medium)

ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระปิยะมหาราช ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้ร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรับสมัครงานค่ะ

 รับสมัคร กราฟิก ดีไซน์ ที่จัดทำเว็บไซด์ หรือออกแบบทำสื่อประชาสัมพันธ์ได้ ในตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ จำนวน 1 อัตรา เพื่อมาร่วมงาน ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประจำพื้นที่ศาลายา หากมีผู้ใดสนใจติดต่อได้เลยค่ะ หรือโทรมาที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ เบอร์ :: 02-441-6000 ต่อ 2001-5 ด่วนนะคะ คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร  

โครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

PR1_6628 (Medium)ในวันที่ 16 ตุลาคม 2557 ผศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวปิดโครงการ พัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ และศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันท ี่4-16 ตุลาคม 2557 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ทั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจำนวน 50 คน ซึ่งนำมาสู่ความเป็นประโยชน์ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวในปี 2558 ที่จะถึงนี้

อ่านข่าวต่อ

พระมหาสมปอง นำธรรมะชี้ทางให้นักศึกษาราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ”

unnamed (2)

วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม 2557 ณ ห้องประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการบรรยาย “ธรรมแสงส่องทางสู่ความสำเร็จ” โดยมีนายคงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการเข้าร่วมในพิธี พร้อมนำนักศึกษาจำนวน 500 คน เข้าร่วมฟังบรรยายธรรม โดยนมัสการ พระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดังแห่งวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ มาบรรยายการนำธรรมะชี้ทางสู่ความสำเร็จ

ภาพและข่าว : ประชาสัมพันธ์วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

ตัวอย่างคู่มือ คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ความน่าจะเป็น​ และ คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ความคล้าย​

 

ดาวนฺโหลด คลิก >> คู่มือการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เรื่อง ความน่าจะเป็น​

ดาวน์โหลด คลิก >> คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ความคล้าย​

 

ข่าวในพระราชสำนัก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

 

อ่านข่าวได้ที่  >> http://pr.rmutr.ac.th/wp301/?p=16674

ประชุม เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2556

 

PR1_6488 (Medium)

 

ในวันพุธที่ 15 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานในการประชุม “เตรียมการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556”

อ่านข่าวต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “เสด็จฯเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

unnamed (1)

ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดนิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดย วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ กรมศิลปากร บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) สมาคมประติมากรไทย และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายพระพรในหลวง

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าถวายความเคารพ และถวายแจกันดอกไม้บนโต๊ะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านข่าวต่อ

ศึกษาดูงาน ณ Tianjin University of Technology

S__3063966

ในระหว่างวันที่ 8 – 11 ตุลาคม 2557  มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการ “เสริมสร้างกิจกรรมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน” เพื่อหารือเกี่ยวกับการวางแผนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมและรายละเอียดอื่นๆ กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน และ มทร.มงคลรัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยก่อนที่จะรับนักศึกษาเข้าศึกษา ณ Tianjin University of Technology

 

หัวหน้าหน่วยงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ถวายพระพรในหลวง

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย นางสาวอุไรวรรณ สมบัติศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ  เข้าถวายความเคารพ และถวายแจกันดอกไม้บนโต๊ะด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อ่านข่าวต่อ

ส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา 7 สำนักงบประมาณ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน มทร.รัตนโกสินทร์

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำทีมคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับ คุณอินทรายุธ จันทร์อินทร์ ผู้อำนวยการส่วนงานงบประมาณอุดมศึกษา7 ซึ่งเดินทางมายัง มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อเข้าเยี่ยมชมและตรวจติดตามผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2558

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Nanyang poly technic

PR1_6055

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Nanyang poly technic จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งนักเรียนดังกล่าวจะมาร่วมกิจกรรม มาร่วมเรียน ภาษา ศิลปวัฒนธรรมไทย ณ มทร.รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 4-16 ตุลาคม 2557 ซึ่งก่อนหน้านี้  นักศึกษาของ มทร.รัตนโกสินทร์ จำนวน 25 คน ได้รับคัดเลือกรับทุนจาก temìasek foundation ให้ไปดูงานที่ Nanyang poly technic เป็นเวลา 1 เดือน

อ่านข่าวต่อ

นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

10446246_357926681037939_1877575307856861465_o

นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SIBR 2014 Hong Kong Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research ในวันที่ 27-28 กันยายน 2557 และได้นำเสนอผลงาน จำนวน 10 บทความ ทั้งนี้ นางสาวธัญนันท์ วรเศรษฐพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต รุ่นที่ 1 ได้รับรางวัล Best Paper Award จากผลงาน “Consumer Trust in B2C e-commerce in Fashion Clothing and Jewelry Business”

อ่านข่าวต่อ

กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครออนไลน์ >> http://reg.rmutr.ac.th ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 และสมัครด้วยตนเอง ณ พื้นที่ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2557  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>  http://grade.rmutr.ac.th และ http://reg.rmutr.ac.th

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557

PR1_5916 (Large)

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา)

PR1_5771

ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และบรรษัทบริบาล กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา)

อ่านข่าวต่อ

ทีมนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

10676720_728669807206047_341402984_o

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อาจารย์ดนัย วินัยรัตน์ รองคณบดีงานบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ทีม “WORRY AWAY” ประกอบด้วย

อ่านข่าวต่อ

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน MS Office Word 2010

unnamed (5)
มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน MS Office Word 2010 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Ms Office Thailand Competition 2014” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม  2557 จำนวน 5 คน ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดี กับ อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

10603102_728281020578259_370625109_n

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดการเข้ารับพิธีประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดนครปฐม

PR1_5257 (Medium)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดนครปฐม (เฉพาะกิจ) โดยมี

อ่านข่าวต่อ

ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

S__14229521

คณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ 2020s..Where We Are.. บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ที่โรงแรม Gentara Grand @ CentralWorld โดย คุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธาน

อ่านข่าวต่อ

โครงการ ๑ ทศวรรษการจัดการอุตสาหกรรม ศาลายา

01

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ๑ ทศวรรษการจัดการอุตสาหกรรม ศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Fu-Jen Wang จากChin-Yi University of Technology ,Taiwan มาบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) lecturing เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านข่าวต่อ

โครงการดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

S__16154628คุณประจักษ์ เหลืองอร่ามวิฑูร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติบรรยายกับอาจารย์เนรัญชลา กำไลทองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 

อ่านข่าวต่อ

การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (E-Business Plus)

PR1_5154

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (E-Business Plus) ในระหว่างวันที่ 16 และ 23 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรอุมา หารประทุม ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบัญชี และคุณกันทิมา แย้มศรี ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเงินเดือน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 8408 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

 

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด โดย มทร.รัตนโกสินทร์ มี

อ่านข่าวต่อ

“เทคนิคการลงทุนขั้นเทพ”

PR1_4996

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการลงทุนขั้นเทพ” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอนุกิจวิทูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนในหลักทรัพย์มาให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิค การลงทุนในหุ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนรับฟังและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ

อ่านข่าวต่อ

วันเกษียณ เวียนเกษม 2557

DSC_0557

ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน  2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน วันเกษียณ เวียนเกษม มุทิตาจิต แด่อาจารย์ บุคลากร ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 โดยในช่วงเช้า เป็นการสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข” เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้มีทักษะในการดูแล และใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกัน และลดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อนำพาให้มหาวิทยาลัยบรรลุภารกิจได้ตามเป้าหมายทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และทีมงาน บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สมาธิเพื่อการบำบัด และฝึกภาคปฏิบัติสมาธิบำบัด STK”

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดงานบริจาคโลหิต

DSC_0197 (Large)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายในการรวมพลัง การให้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00น. ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อคุณค่าแห่งตนบนวิถีหน้าที่ของพลเมือง

image50

 

ในระหว่างวันที่ 14 – 17 กันยายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ ได้จัดโครงการพัฒนารายวิชาเพื่อคุณค่าแห่งตนบนวิถีหน้าที่ของพลเมือง ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ สำนักบริหารบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ของวิทยาลัยพลังงานฯ

PR1_4160 (Medium)

ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์  ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

image3

ในระหว่างวันที่ 8 –16 กันยายน 2557 คณะศิลปศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ จัดโครงการบริการวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ”เว็บไซด์ช่อง3 ในแบบของคุณ”

10404013_692958777459518_3858982635536336269_o

ร่วมสร้างประสบการณ์ "ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน" ด้วยมือคุณ 

        ช่อง 3 เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบเว็บไซต์ มาร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ใน World Wide Web กับการประกวด "เว็บไซต์ช่อง 3 ในแบบของคุณ" ชิงเงินสด 100,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557

อ่านข่าวต่อ

พิธีราชสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” มทร.รัตนโกสินทร์

1 (Medium)

 

ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวคำประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัจจะ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลนามแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531

อ่านข่าวต่อ

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน 

อ่านข่าวต่อ

ประดับไทและเข็ม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_0095

ในวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดพิธีประดับไทและเข็ม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

รับรางวัล

10659142_438290616308804_6888860515853948450_n

อาจารย์รับโล่รางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยือน   สายแสงทอง   ที่ได้รับโล่รางวัลอาจารย์ผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนข้าราชการ  ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

อ่านข่าวต่อ

พิธีราชสดุดี 15 กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

Wan rmutr         ขอเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานนาม "ราชมงคล" แก่มหาวิทยาลัย 

อ่านข่าวต่อ

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

_DSC7883

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (8th Lightweight Concrete Competition)

อ่านข่าวต่อ

จรรโลงประเพณีวัฒนธรรม พุทธศาสนา

1
 

ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม ด้วยการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตและยังเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เปิดโครงการ เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ และ  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังเทศน์ในครั้งนี้ด้วย

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

PR1_2421 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบถึงการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมรับรองปริญญา

PR1_1678เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 57คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่อง การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การประกอบวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

ประกวดยุวฑูต RMUTR

PR1_1302สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดยุวทูต RMUTR ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่ภายนอก มีนักศึกษาจาก 4 พื้นที่บริหารเข้าร่วมการประกวดจำนวน 26 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการที่ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

อ่านข่าวต่อ

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษายี่ปุ่น เชิญชวนเข้าร่วมงานวัดสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุค

10685265_10202595417272817_440025789_n

ประชาสัมพันธ์ งานของคณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ วันที่ 25 กันยายนนี้ มีจัดงานบงมัตสึริ อยากให้ทั้ง 4 พื้นที่มีส่วนร่วมในงาน ภายในงานมีกิจกรรม

อ่านข่าวต่อ

ศึกษาดูงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการกิจการ

10656603_1677503462475568_1062745370_n

ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการกิจการ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

เข้ากราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ากราบอวยพร และมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว  วัชโรทัย 3 กันยายน 2557 ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

พิธีเปิดราชมงคล หัวหินเพลส

1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด ราชมงคล หัวหินเพลส โดยในพิธี ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และงานแถลงข่าว (Soft Opening of Rajamangala Hua Hin Place) ณ ราชมงคลหัวหินเพลส มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

1 (Medium)

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ ช่วงที่ 3 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556

1 (Medium)

 

ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556  และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ 

อ่านข่าวต่อ

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

PR1_9932

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม รุ่นที่1

PR1_9429มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษศิลปะประดิษฐ ของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน

 

1 (Medium)

ในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ “อบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ” ที่จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามธํารงไว้ สนับสนุนโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการบูรณาการศิลปะพื้นบ้านในชุมชน และศิลปะของไทยทั้ง 4 ภาค โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชน นักศึกษา และบุคลากร เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทยประเภทต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และขยายองค์ความรู้ให้สืบทอดต่อไป ตลอดจนเป็นการรู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น ทั้งในด้านวัฒนธรรม และประเพณี เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดการศึกษาและการทําธุรกิจในอนาคต

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ 5 สถานประกอบการ

 1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ดีไซน์ ออลเนอร์เนทีฟ จำกัด บริษัท สอ-เสือ จำกัด บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด บริษัท มีพร้อมท์ ซิเลคทีฟ จำกัด และ

อ่านข่าวต่อ

Campus Challenge 2014 ถนนสีขาว ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี ๆ ยกทีม 5 วัน

TOYOTA

ปฎิบัติการค้นหาไอเดีย Road Safety ในรั้วมหาวิทยาลัย โชว์ idea “สร้างสรรค์ถนนความปลอดภัยแบบคนรุ่นใหม่ และลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย"

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ หอการค้าไทย

1 (Medium)

 

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กับ หอการค้าไทย เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ

อ่านข่าวต่อ

อธิการบดีให้การสัมภาษณ์กับหนังสือ WHO Magazine

1

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ให้การสัมภาษณ์ กับ หนังสือ WHO Magazine เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 (Medium)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน ทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดเครือข่ายและความสามัคคีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การทำงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านข่าวต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล

1 (Medium)

เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง

อ่านข่าวต่อ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DSC_0214

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประกอบด้วยนายนรินทร์  พสุนธราธรรม อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นางอรสา  ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา นางสาวนิตยา  นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ และนางสาวเบญญาภา  วศินวรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubators : UBI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านข่าวต่อ

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี)

 

1. (Medium)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  แด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

ประชุมวิทยาลัยเพาะช่าง

1

 

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ

อ่านข่าวต่อ

เตรียมตัวเดินทางไปเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 1

PR1_6955 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา ,บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ในรูปแบบการเข้าค่าย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวหน้าห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ในเวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางโดยรถทหารไปเข้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยพร้อมเพรียงกัน โดยรูปแบบการเข้าค่ายแบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้ 

อ่านข่าวต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ครั้งที่ 1

1-Medium

ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการให้นักศึกษาเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ 

อ่านข่าวต่อ

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

 

PR1_6635 (Medium)

ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกับ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ภาพบรรยากาศ

อ่านข่าวต่อ

เทศกาลศิลปะอาเซียน

1.2 (Medium)

 

ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเทศกาลศิลปะอาเซียน โดยวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และวิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ( ดร.กมล. ทัศนาญชลี และ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ) ศิลปิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของไทย ในอาเซียนและเอเชีย ตลอดจนศิลปินอิสระจากหลายประเทศ รวมถึงศิลปินจากบ้านศิลปินหัวหิน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพ ในงานทัศนศิลป์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า

อ่านข่าวต่อ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดยุวทูต RMUTR ครั้งที่ 2 ปี 2557

8551_169946109848812_348070004_n

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัคร นักศึกษาชาย-หญิง ปี 1 ทุกสาขา ทุกพื้นที่ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประกวดยุวทูตภายใต้ โครงการ “ประกวดยุวทูต RMUTR ” ครั้งที่ 2  ปี 2557 เพื่อ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจร่วมการประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะ / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / หรือดาวน์โหลด >> 1.ตัวโครงการ หลักการและเหตุผล  2. ระเบียบการ + ใบสมัคร

 และส่งใบสมัครได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารเก่า) โทร 02-440-6000 ต่อ 2002 -2005

***กำหนดยื่นใบสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม  – 22  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

RMUTR_japan

การแข่งขันภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

อ่านข่าวต่อ

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ แพค เปิดรับสมัครงาน

บริษัท วินเนอร์ อินเตอร์ แพค เปิดรับสมัครงาน ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาแม่พิมพ์                       วุฒิปริญญาตรี สาขา การออกแบบแม่พิมพ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่เขียนแบบ             วุฒิปริญญาตรี สาขา สามารถเขียนแบบ AutoCad / Solidwork (3D) ได้ดีมาก หรือโปรแกรมประยุกต์ใช้ CNC 3. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์             วุฒิปริญญาตรี…

อ่านข่าวต่อ

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2557 จำนวน 2 ตำแหน่ง

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ครั้งที่ 2/2557 ระหว่างวันที่ 22-31 ตุลาคม 2557 จำนวน 2 อัตรา ดังนี้ คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้าง 18,000 บาท  1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล                                 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป                      …

อ่านข่าวต่อ

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ไทยอินเตอร์เนชั่นแนล เรนท์ อะ คาร์ จำกัด (Avis Rent A Car Thailand) เป็นบริษัทรถเช่าชั้นนำ ซึ่งปัจจุบันมีสาขา 18 สาขาทั่วประเทศ บริษัทมีความต้องการที่จะรับพนักงานเพิ่มเติมซึ่งเป็นอัตราเร่งด่วน 10 อัตรา  โดยบริษัทต้องการคนรุ่นใหม่ไฟแรงเข้ามาเป็นส่วนร่วมในการทำงาน ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้ 1 ผู้จัดการ 2. พนักงานซ่อมรถ 3. Telesales 4. การตลาด 5. Sales 6. บัญชี 7. พนักงานขับรถ 8. บุคคล-ธุรการ 9. ไอที ดูข้อมูลได้ที่ www.avisjob.com

อ่านข่าวต่อ

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์ ที่เป็นผู้นำการผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบสำหรับชุดชั้นในสตรีที่ครบวงจร รวมถึงอุตสาหกรรมสิ่งทออื่นๆที่ใช้ในการผลิตชุดกีฬา เสื้อผ้าสำเร็จรูป และวัตถุดิบสำหรับผลิตภัณฑ์ภายในรถยนต์ ต้องการรับผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีความมุ่งมั่นและกระตือรือร้น พร้อมที่จะเรียนรู้งาน เข้าร่วมงานกับทางบริษัทฯ(ประจำเขตงานกรุงเทพฯ) ดังนี้ 1. จนท.ตรวจสอบภายใน               สาขาวิชาการบัญชี                     จำนวน 3 อัตรา 2. จนท.การเงิน                    …

อ่านข่าวต่อ

อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ด้วย อ.ก.ค.ศ สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2557 โดยรับสมัครระหว่างวันที่ 20 – 26 ตุลาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 

อ่านข่าวต่อ

รับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

ด้วยคณะกรรมการสรรหาได้กำหนดให้มีการเปิดรับสมัครบุคคลผู้สมควรเป็นกรรมการ ด้านกฎหมาย แทนตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 1 คน โดยสามารถสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ จุดรับสมัคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ชั้น 1 อาคารสุขประพฤติ เลขที่ 499 ถนนประชาชื่น เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล “พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญเช่าบูชาวัตถุมงคล พระพิฆเนศวร รุ่น 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 90 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินบริจาคบูชาสมทบทุนจัดตั้ง "มูลนิธิ 90 ปี เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" 

อ่านข่าวต่อ

โครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนัก เสริมศึกษาและบริการสังคม

สำนักเสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์นวัตกรรมอาเซียน เพื่อการพัฒนาและเพิ่มผลผลิต "จัดโครงการประกวดสารคดีสั้นแนะนำสำนัก เสริมศึกษาและบริการสังคม มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เป็นภาษาอังกฤษ" ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – ม.6) นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  สมัครและส่งใบสมัครได้ที่ www.icess.tu.ac.th

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร

ด้วยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านสมุนไพร เรื่อง "The 1st International Conference on Herbal and Traditional Medicine (HTM 2015)" ในระหว่างวันที่ 28 – 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ๆ ทางด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยแก่ผู้สนใจทั่วไป และเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะมีนักวิจัยทั้งจากประเทศไทยและต่างชาติเข้าร่วมงานประชุมดังกล่าว คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงขอประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานเข้าร่วมประชุมฯ โดยท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม สมัครออนไลน์ และส่งบทคัดย่อผ่านทางเว็บไซต์ http://www.htm2015.com/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 และส่ง Full paper submission (Proceedings) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

อ่านข่าวต่อ

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8

          ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 8 ไปยังคณาจารย์/นักวิจัย ภายในสังกัดที่มีความสนใจนำผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอ โดยสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย (Oral Presentation) และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ฯ ได้ที่ http://www.rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 เท่านั้น

อ่านข่าวต่อ