กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558

กำหนดการรับสมัครนักศึกษารอบโควตา ประจำปีการศึกษา 2558 สมัครออนไลน์ >> http://reg.rmutr.ac.th ระหว่างวันที่  27 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2557 และสมัครด้วยตนเอง ณ พื้นที่ที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อ ระหว่างวันที่ 17 – 24 พฤศจิกายน 2557  สามารถดูรายละเอียดได้ที่ >>  http://grade.rmutr.ac.th และ http://reg.rmutr.ac.th

โพสท์ใน Uncategorized, นักศึกษา | แสดงความเห็น

พิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557

PR1_5916 (Large)

ในวันที่ 2 ตุลาคม 2557คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จัดพิธีไหว้ครูช่าง ประจำปี 2557 เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.จุฬาลักษณ์  ไพบูลย์ฟุ้งเฟื่อง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา)

PR1_5771

ในวันอังคารที่ 30 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (สถาบันวิจัยและพัฒนา) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย บริการวิชาการ และบรรษัทบริบาล กับ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาลัยราชสุดา)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ทีมนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์”

10676720_728669807206047_341402984_o

 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 อาจารย์ดนัย วินัยรัตน์ รองคณบดีงานบริหารและวางแผน คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นำนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ทีม “WORRY AWAY” ประกอบด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน MS Office Word 2010

unnamed (5)
มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดี กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตวังไกลกังวล ที่คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขัน MS Office Word 2010 การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ “Ms Office Thailand Competition 2014” ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม  2557 จำนวน 5 คน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

แสดงความยินดี กับ อาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ ที่ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร”

10603102_728281020578259_370625109_n

มทร.รัตนโกสินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุภาพร บำรุงวงศ์ หัวหน้างานส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัล "หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร" รางวัลสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม ประจำปี 2557 ประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษา ผู้ทรงคุณธรรม มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยกำหนดการเข้ารับพิธีประทานรางวัล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิฯ ประธานในพิธี ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดนครปฐม

PR1_5257 (Medium)

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับจังหวัดนครปฐม จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานประจำศูนย์เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดนครปฐม (เฉพาะกิจ) โดยมี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ประชุม | แสดงความเห็น

ประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19

S__14229521

คณาจารย์ สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ ร่วมงานประชุมนักบัญชีทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 ภายใต้หัวข้อ 2020s..Where We Are.. บทบาทนักบัญชีในทศวรรษหน้า ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน 2557 ที่โรงแรม Gentara Grand @ CentralWorld โดย คุณชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธาน

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โครงการ ๑ ทศวรรษการจัดการอุตสาหกรรม ศาลายา

01

สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการ๑ ทศวรรษการจัดการอุตสาหกรรม ศาลายา ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Fu-Jen Wang จากChin-Yi University of Technology ,Taiwan มาบรรยาย เรื่อง เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) lecturing เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๔ กันยายน ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โครงการดูงานนอกสถานที่ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม

S__16154628คุณประจักษ์ เหลืองอร่ามวิฑูร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติบรรยายกับอาจารย์เนรัญชลา กำไลทองหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณาจารย์ และนักศึกษาการจัดการอุตสาหกรรม ณ บริษัท ฮอนด้า ประเทศไทย จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

การอบรม”หลักสูตรความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดเงินและการลงทุนในหลักทรัพย์”

single-License

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (E-Business Plus)

PR1_5154

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการฝึกอบรมในหัวข้อเรื่อง “การใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (E-Business Plus) ในระหว่างวันที่ 16 และ 23 กันยายน 2557 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณอรอุมา หารประทุม ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายบัญชี และคุณกันทิมา แย้มศรี ผู้เชี่ยวชาญฝ่ายเงินเดือน มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้อง 8408 ชั้น 4 อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด

 

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ บริษัทโยโกกาวา (ประเทศไทย) จำกัด โดย มทร.รัตนโกสินทร์ มี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ลงนามความร่วมมือ (MOU), เผยแพร่ | แสดงความเห็น

“เทคนิคการลงทุนขั้นเทพ”

PR1_4996

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “เทคนิคการลงทุนขั้นเทพ” ในวันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมอนุกิจวิทูร ชั้น 3 อาคาร 115 ปี พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนในหลักทรัพย์มาให้ความรู้ ตลอดจนเทคนิค การลงทุนในหุ้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนรับฟังและแลก เปลี่ยนความคิดเห็นด้านการลงทุนกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการฯ | แสดงความเห็น

วันเกษียณ เวียนเกษม 2557

DSC_0557

ในวันศุกร์ที่ 19 กันยายน  2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดงาน วันเกษียณ เวียนเกษม มุทิตาจิต แด่อาจารย์ บุคลากร ที่ครบวาระเกษียณอายุราชการ ในปี 2557 โดยในช่วงเช้า เป็นการสัมมนาผู้บริหาร เรื่อง “สุขภาพดี ชีวิตมีสุข” เพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรในมหาวิทยาลัย ได้มีทักษะในการดูแล และใส่ใจสุขภาพ เพื่อป้องกัน และลดความเครียดจากการปฏิบัติงาน และมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ ที่จะปฏิบัติงานเพื่อนำพาให้มหาวิทยาลัยบรรลุภารกิจได้ตามเป้าหมายทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน และรศ.ดร.สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี และทีมงาน บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “สมาธิเพื่อการบำบัด และฝึกภาคปฏิบัติสมาธิบำบัด STK”

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมจัดงานบริจาคโลหิต

DSC_0197 (Large)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับ เหล่ากาชาด จังหวัดนครปฐม ขอเชิญท่านผู้ใจบุญทั้งหลายในการรวมพลัง การให้ครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งกับการร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.ถึง 12.00น. ณ ห้องคชาธาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

แสดงความยินดี กับ ผู้อำนวยการคนใหม่ ของวิทยาลัยพลังงานฯ

PR1_4160 (Medium)

ในวันพุธที่ 17 กันยายน 2557 คณะกรรมการประจำวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.อิสสรีย์  หรรษาจรูญโรจน์  ที่ได้รับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ณ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนรัตนโกสินทร์ ชั้น 2 อาคารสิรินธร มทร.รัตนโกสินทร์ 

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบ”เว็บไซด์ช่อง3 ในแบบของคุณ”

10404013_692958777459518_3858982635536336269_o

ร่วมสร้างประสบการณ์ "ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน" ด้วยมือคุณ 

        ช่อง 3 เปิดโอกาสให้คุณได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบเว็บไซต์ มาร่วมสร้างนวัตกรรมใหม่ใน World Wide Web กับการประกวด "เว็บไซต์ช่อง 3 ในแบบของคุณ" ชิงเงินสด 100,000 บาท ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ตุลาคม 2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวฝาก | แสดงความเห็น

พิธีราชสดุดี วันพระราชทานนาม “ราชมงคล” มทร.รัตนโกสินทร์

1 (Medium)

 

ในวันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ กล่าวคำประกาศราชสดุดี ถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัจจะ เนื่องในวันราชมงคลน้อมเกล้าฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอันเป็นมหามงคลนามแก่วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2531

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม รุ่นที่ 2

1 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 2 เพื่อให้บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสูง มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการติดต่อประสานงาน และ พัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จในชีวิต และหน้าที่การงาน 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สัมมนา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ประดับไทและเข็ม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_0095

ในวันที่ 12 กันยายน 2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดพิธีประดับไทและเข็ม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557เพื่อเป็นการแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1  สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยฯแห่งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น3 อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

รับรางวัล

10659142_438290616308804_6888860515853948450_n

อาจารย์รับโล่รางวัล

ขอแสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญเยือน   สายแสงทอง   ที่ได้รับโล่รางวัลอาจารย์ผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนข้าราชการ  ณ วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

พิธีราชสดุดี 15 กันยายน วันพระราชทานนาม “ราชมงคล”

Wan rmutr         ขอเชิญชวนหัวหน้าหน่วยงาน บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมพิธีราชสดุดีเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระราชทานนาม "ราชมงคล" แก่มหาวิทยาลัย 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8

_DSC7883

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภาพร นาคทิม รองอธิการบดีวิทยาเขตวังไกลกังวล อาจารย์ภมร แสนสิ่ง ผู้ช่วยอธิการบดี อาจารย์คงศักดิ์ นาคทิม คณบดีคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และดร.รัฐศักดิ์ พรหมมาศ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 (8th Lightweight Concrete Competition)

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

จรรโลงประเพณีวัฒนธรรม พุทธศาสนา

1
 

ในวันอังคารที่ 9 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการค่ายจริยธรรม คุณธรรม ด้วยการเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เพื่อเสริมสร้างให้อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตและยังเป็นการพัฒนาทางด้านจิตใจ โดยมี ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เปิดโครงการ เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ และ  พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย เข้าร่วมฟังเทศน์ในครั้งนี้ด้วย

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

โครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

PR1_2421 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 8 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนความรู้ของอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ทราบถึงการเขียนผลงานการวิเคราะห์จากงานประจำ เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

ประชุมรับรองปริญญา

PR1_1678เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 57คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ ต้อนรับคณะอนุกรรมการ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร เพื่อเข้าร่วมการประชุมเรื่อง การขอรับรองปริญญา ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตร การประกอบวิชาชีพ ในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า งานไฟฟ้าสื่อสาร ณ ห้องประชุม 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประชุม | แสดงความเห็น

ประกวดยุวฑูต RMUTR

PR1_1302สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการประกวดยุวทูต RMUTR ประจำปี 2557 เพื่อคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นตัวแทนการประชาสัมพันธ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อ มหาวิทยาลัย เผยแพร่สู่ภายนอก มีนักศึกษาจาก 4 พื้นที่บริหารเข้าร่วมการประกวดจำนวน 26 คน โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการที่ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, ประกวด | แสดงความเห็น

คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษายี่ปุ่น เชิญชวนเข้าร่วมงานวัดสไตล์ญี่ปุ่นย้อนยุค

10685265_10202595417272817_440025789_n

ประชาสัมพันธ์ งานของคณะศิลปศาสตร์ ภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุขจักรวรรดิ วันที่ 25 กันยายนนี้ มีจัดงานบงมัตสึริ อยากให้ทั้ง 4 พื้นที่มีส่วนร่วมในงาน ภายในงานมีกิจกรรม

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, พื้นที่, วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ | แสดงความเห็น

ศึกษาดูงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการกิจการ

10656603_1677503462475568_1062745370_n

ในระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการกิจการ เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการกิจการมหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ และนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยให้เกิดความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม | แสดงความเห็น

เข้ากราบอวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย

1 (Medium)

ในวันอังคารที่ 2 กันยายน 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มทร.รัตนโกสินทร์ เข้ากราบอวยพร และมอบกระเช้าเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ท่านขวัญแก้ว  วัชโรทัย 3 กันยายน 2557 ณ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กระทรวงศึกษาธิการ จ.กรุงเทพฯ

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

พิธีเปิดราชมงคล หัวหินเพลส

1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 31 สิงหาคม 2557 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีเปิด ราชมงคล หัวหินเพลส โดยในพิธี ประกอบด้วย พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่ พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และงานแถลงข่าว (Soft Opening of Rajamangala Hua Hin Place) ณ ราชมงคลหัวหินเพลส มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, วิทยาเขตวังไกลกังวล, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง

1 (Medium)

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้บริหาร : ฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง มทร.รัตนโกสินทร์ ช่วงที่ 3 โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแคนทารีเบย์ จ.ระยอง

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

สรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2556

1 (Medium)

 

ในวันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานในการสรุปการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2556  และมอบของที่ระลึกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพฯ ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2557

1 (Medium)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 และให้โอวาทแก่นักศึกษา ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นักศึกษา | แสดงความเห็น

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

PR1_9932

ในวันที่ 27 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์วัชรี จิวาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องคเชนทร์ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีม รุ่นที่1

PR1_9429มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดโครงการ การพัฒนาการบริการที่ดีและการทำงานเป็นทีมของบุคลากรทางการศึกษา รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2557 ณ ออโรร่ารีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

โครงการอบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษศิลปะประดิษฐ ของประเทศไทยและประเทศในกลุมอาเซียน

 

1 (Medium)

ในวันอังคาร ที่ 26 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิด โครงการ “อบรมและแสดงนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ศิลปะประดิษฐ์ ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ” ที่จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมการอนุรักษ์ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามธํารงไว้ สนับสนุนโครงการการพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาลในการบูรณาการศิลปะพื้นบ้านในชุมชน และศิลปะของไทยทั้ง 4 ภาค โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านและชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชน นักศึกษา และบุคลากร เห็นคุณค่าและตระหนักในความสําคัญของศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไทยประเภทต่าง ๆ ให้เป็นที่รู้จัก และขยายองค์ความรู้ให้สืบทอดต่อไป ตลอดจนเป็นการรู้จักประเทศในกลุ่มอาเซียนมากขึ้น ทั้งในด้านวัฒนธรรม และประเพณี เพื่อประโยชน์ในการต่อยอดการศึกษาและการทําธุรกิจในอนาคต

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ 5 สถานประกอบการ

 1 (Medium)

ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือ ด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ กับ สถานประกอบการ 5 แห่ง ประกอบด้วย บริษัท ดีไซน์ ออลเนอร์เนทีฟ จำกัด บริษัท สอ-เสือ จำกัด บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด บริษัท มีพร้อมท์ ซิเลคทีฟ จำกัด และ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ลงนามความร่วมมือ (MOU) | แสดงความเห็น

Campus Challenge 2014 ถนนสีขาว ลุ้นเที่ยวญี่ปุ่นฟรี ๆ ยกทีม 5 วัน

TOYOTA

ปฎิบัติการค้นหาไอเดีย Road Safety ในรั้วมหาวิทยาลัย โชว์ idea “สร้างสรรค์ถนนความปลอดภัยแบบคนรุ่นใหม่ และลดอุบัติเหตุได้จริงในรั้วมหาวิทยาลัย"

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ MOU กับ หอการค้าไทย

1 (Medium)

 

ในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ กับ หอการค้าไทย เพื่อประสานเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และประสบการณ์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ร่วมแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยการพัฒนาและผลิตบุคลากรให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอัญมณีและเครื่องประดับ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าวลงหนังสือพิมพ์, ลงนามความร่วมมือ (MOU), เผยแพร่ | แสดงความเห็น

อธิการบดีให้การสัมภาษณ์กับหนังสือ WHO Magazine

1

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ให้การสัมภาษณ์ กับ หนังสือ WHO Magazine เกี่ยวกับเรื่องการบริหารงาน มทร.รัตนโกสินทร์ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา 

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย

1.1 (Medium)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารงาน ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย พร้อมบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “บทบาทของอาจารย์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย” ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ตระหนักถึงพันธกิจของมหาวิทยาลัย ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์การบริหารงาน ทั้งสร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน เกิดเครือข่ายและความสามัคคีขึ้นภายในมหาวิทยาลัย ส่งผลให้การทำงานภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม | แสดงความเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ วิทยาเขตวังไกลกังวล

1 (Medium)

เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของวิทยาเขตวังไกลกังวล ทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, นักศึกษา, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

DSC_0214

ในวันที่ 13 สิงหาคม 2557 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.รัตนโกสินทร์ ได้จัดการอบรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจการใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุม Academy ชั้น 2 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

1

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจประกอบด้วยนายนรินทร์  พสุนธราธรรม อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นายพงษ์ศักดิ์  วัชรนุกูลเกียรติ อนุกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจและการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา นางอรสา  ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา นางสาวนิตยา  นิราศรพ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ และนางสาวเบญญาภา  วศินวรกุล นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ที่มาตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย เพื่อประเมินศักยภาพในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubators : UBI) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ประชุม | แสดงความเห็น

มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี)

 

1. (Medium)

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมลงนามถวายพระพร แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์(82 พรรษา มหาราชินี) เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  แด่สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

ประชุมวิทยาลัยเพาะช่าง

1

 

เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พร้อมด้วย ผศ.ชูชัย บัวบูชา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาวศรินรัตน์ อัครยิ่งศุภรัฐ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผศ.ดร.ยุพรพรรณ ตันติสัตยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผศ.ดร.กฤชกนก สุทัศน์ ณ อยุธยา รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน และ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, ประชุม, วิทยาลัยเพาะช่าง | แสดงความเห็น

เตรียมตัวเดินทางไปเข้าค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา ครั้งที่ 1

PR1_6955 (Medium)

ในระหว่างวันที่ 2-12 สิงหาคม 2557 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา ,บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง ในรูปแบบการเข้าค่าย ณ ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร
ทั้งนี้ นักศึกษาทุกคนมารายงานตัวหน้าห้องประชุมคชาธาร มทร.รัตนโกสินทร์ ในเวลา 11.00 น. เพื่อเดินทางโดยรถทหารไปเข้าค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน โดยพร้อมเพรียงกัน โดยรูปแบบการเข้าค่ายแบ่งเป็น 5 รุ่น ดังนี้ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นักศึกษา | แสดงความเห็น

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557 ครั้งที่ 1

1-Medium

ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ ปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ของ 3 พื้นที่ ประกอบด้วย ศาลายา, บพิตรพิมุข จักรวรรดิ และวิทยาลัยเพาะช่าง พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ และบรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันภายในรั้วมหาวิทยาลัยจนจบหลักสูตร โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ทราบกฎระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล ตลอดจนการให้นักศึกษาเป็นผู้นำ และเป็นผู้ตามที่ดีในการอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างนักศึกษากับนักศึกษา และนักศึกษากับอาจารย์ 

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน กิจกรรม, นักศึกษา | แสดงความเห็น

บันทึกเทป ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557

 

PR1_6635 (Medium)

ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ นำคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมกับ พล.อ. จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย คุณสุรินทร์ แปลงประสพโชค ตัวแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาท ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (NBT)

ภาพบรรยากาศ

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized | แสดงความเห็น

เทศกาลศิลปะอาเซียน

1.2 (Medium)

 

ในวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นประธานเปิดพร้อมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการในฐานะที่เป็นเจ้าภาพจัดโครงการเทศกาลศิลปะอาเซียน โดยวิทยาลัยเพาะช่าง สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม และวิทยาเขตวังไกลกังวล ได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติ ( ดร.กมล. ทัศนาญชลี และ ศาสตราจารย์เดชา วราชุน ) ศิลปิน อาจารย์ในสถาบันการศึกษาของไทย ในอาเซียนและเอเชีย ตลอดจนศิลปินอิสระจากหลายประเทศ รวมถึงศิลปินจากบ้านศิลปินหัวหิน ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมรวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิด กระบวนการสร้างสรรค์ และสุนทรียภาพ ในงานทัศนศิลป์ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย เป็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้า

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน Uncategorized, นิทรรศการ | แสดงความเห็น

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมประกวดยุวทูต RMUTR ครั้งที่ 2 ปี 2557

8551_169946109848812_348070004_n

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัคร นักศึกษาชาย-หญิง ปี 1 ทุกสาขา ทุกพื้นที่ ของ มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าร่วมประกวดยุวทูตภายใต้ โครงการ “ประกวดยุวทูต RMUTR ” ครั้งที่ 2  ปี 2557 เพื่อ สนับสนุนให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยที่มีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจร่วมการประกวดสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะ / สำนักงานประชาสัมพันธ์ / หรือดาวน์โหลด >> 1.ตัวโครงการ หลักการและเหตุผล  2. ระเบียบการ + ใบสมัคร

 และส่งใบสมัครได้ที่  สำนักงานประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคารสถาปัตยกรรมศาสตร์ (อาคารเก่า) โทร 02-440-6000 ต่อ 2002 -2005

***กำหนดยื่นใบสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม  – 22  สิงหาคม  2557  เวลา 09.00 – 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โพสท์ใน Uncategorized, กิจกรรม, นักศึกษา, ประกวด, เผยแพร่ | แสดงความเห็น

การแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557

RMUTR_japan

การแข่งขันภาษาญี่ปุนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับอุดมศึกษาทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน สำนักงานประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ | แสดงความเห็น