นายกิตติศักดิ์ พลฤทธิ์ (โอ๋) สาขาเครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง สำหรับผลงานชิ้นเอกของผม คือ ขวาน โดยมีแนวคิดคือ ขวานของนักรบชาวไวกิ้ง  และประกอบกับรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีความอ่อนช้อยของงานไทยมาผสมผสาน ประกอบกับงานสลักดุนโบราณทำด้วยโลหะเงิน และมีการฝังอัญมณีเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่วนอีกชิ้นที่ผมเลือกรองมาจากผลงานชิ้นเอกเป็นเครื่องประดับ ใประกอบด้วย 5 ชิ้นประกอบด้วย จี้ กำไลข้อมือ หัวเข็มขัด ตัวรัด และ ห่วง ทั้งหมดนี้ทำด้วยโลหะใช้เทคนิค สลักดุน โดยเลือกทำเป็นเครื่องประดับสำหรับผู้ชาย ที่มีความดุดันแข็งแรง ใช้งานได้จริง

สำหรับอุปสรรคในการทำ งานเอกความยากอยู่ตรงที่เราจะนำเครื่องประดับมาประกอบกับไม้กับเหล็กกับรูปพรรณได้อย่างไร กระบวนการขั้นตอนจะละเอียดมากเลยมีอุปสรรคเยอะในการประกอบงานเครื่องประดับ และระยะเวลาในการทำก็มีน้อยเพราะจะต้องทำให้ทันเวลาที่กำหนดตรงนี้ถือว่าเป็นอุปสรรคหลักๆ สำหรับผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ ผมมีความภูมิใจมากเพราะคิดว่าตัวเองจะทำไม่ทันแต่ก็พยายามให้ถึงที่สุด ทำให้งานออกมาดีที่สุด พยายามแบ่งเวลา ให้งานออกมาตามเป้าหมายที่วางไว้ก็ถือว่าคุ้มแล้ว