งานผลิตเอกสารและสื่อ

สำนักงานประชาสัมพันธ์

งานผลิตเอกสารและสื่อ

นางสาวเบญจวรรณ ชีวานนท์ “น้ำ”

ตำแหน่ง : หัวหน้างานผลิตเอกสารและสื่อ / นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2003

E-Mail : benjawan.c@rmutr.ac.th

nam PR RMUTR
PR RMUTR

นายธนบรรณ ประมวลพัฒน์

ตำแหน่ง : ผู้ที่มีความชำนาญพิเศษด้านบริหารงาน ผลิตเอกสารและสื่อ

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2007

นางสาวปาริฉัตร เดชสุข “ก้อย”

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2006

E-Mail : parichat.dej@rmutr.ac.th

PR RMUTR
PR RMUTR

นายชาญศักดิ์ มีปิ่น “ศักดิ์”

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2007

นางสาววรารัตน์ ชินนะ “อัม”

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2006

E-Mail : wararat.chi@rmutr.ac.th

PR RMUTR
PR RMUTR

นางสาวหนึ่งฤทัย สงคง “แอล”

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2003

E-Mail : nuengerthai.son@rmutr.ac.th

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001 แฟกซ์ : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : pr@rmutr.ac.th