งานประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์

นางสาวชญาน์นันท์ ชูราศรี “ดาว”

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ / นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004 – 2005

E-Mail : chayanan.shu@rmutr.ac.th

PR RMUTR

นางสาวณัฏฐ์ธารณ์ ทองเสริม “แอม”

ตำแหน่ง : หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ / นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2005

E-Mail : nattharn.tho@rmutr.ac.th

นายธนัชชา เทศพิทักษ์ “อ๊อบ”

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : tanutcha.tet@rmutr.ac.th

PR RMUTR
PR RMUTR

นายกฤษณะ สระหงษ์ทอง “กิจ”

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004 – 2005

E-Mail : kritsana.sra@rmutr.ac.th

นางสาวณัฏฐา สินโป๋ “หยาด”

ตำแหน่ง : นักวิชาการช่างศิลป์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : nattha.sin@rmutr.ac.th

PR RMUTR

นางสาวอินทิรา ไทยศรี “กิฟท์”

ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2004 – 2005

E-Mail : intira.tha@rmutr.ac.th

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001 แฟกซ์ : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : pr@rmutr.ac.th