เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน 2561 ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมาย ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวด Miss Grand Nakornpratom 2018 ซึ่งผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Miss Grand Nakornpratom 2018 ได้แก่ น.ส.จิรัชยา สุขอินต้ะ หมายเลข 12 จึงขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้ ณ สามย่านพลาซ่า จังหวัดนครปฐม