1.1

ร่วมรับประทานอาหารค่ำเพื่อพิจารณาความร่วมมือระหว่าง มทร. ทั้ง 9 แห่ง กับ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ ผศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง ผู้ช่วยอธิการบดี ร่วมรับประทานอาหารค่ำ กับ Mr. Ben Burrowes Director International เพื่อพิจารณาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง กับ มหาวิทยาลัยในประเทศนิวซีแลนด์ (Education New Zealand) ณ เรือนสาทร (เรือนไทย) มทร.กรุงเทพ