บริษัท อนันต์ดี 66 จำกัด รับสมัครพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน เพื่อฝึกทักษะความรู้ด้านสายงานวิชาชีพสถาปนิก