pr1_1690

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม essays-buy.com มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมทำสติ้กเกอร์และโบว์สีดำ แจกนักศึกษาและประชาชนฟรี จำนวน 1,300 แผ่น เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม

pr1_1724 pr1_1723 pr1_1722 pr1_1720 pr1_1716 pr1_1713 pr1_1712 pr1_1710 pr1_1709 pr1_1708 pr1_1705 pr1_1704 pr1_1703 pr1_1700 pr1_1698 pr1_1697 pr1_1695 pr1_1693