อ.สง่า อนุศิลป์ หัวหน้าสาขา เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี วิทยาลัยเพาะช่าง

          กิจกรรมที่จัดแสดงในครั้งนี้ เป็นงานศิลปะนิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาเครื่องโลหะและอัญมณีศึกษาเป็นหลักสูตร 4 ปีเป็นปีสุดท้ายก่อนที่จะจบการศึกษา เป็นงานที่นักศึกษารวบรวมประสบการณ์ที่เรียนมาตั้งแต่ปี 1 ถึงปี 4 เป็นการออกสหกิจหรือออกฝึกงาน เพื่อทบทวนความรู้ที่เรียนมามาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปนิพนธ์ แสดงต่อสาธารณะชนได้รับทราบสาขา เครื่องโลหะและรูปพรรณอัญมณี แต่ก่อนเรียกว่าสาขาเครื่องโลหะรูปพรรณ โดยมีอัตลักษณ์ เป็นวิชาที่เปิดสอนเกี่ยวกับงานโลหะ งานสลัก นักศึกษาที่เรียนจะจบหลักสูตรจะต้องทำงาน 2 ชิ้นงาน ประกอบด้วย งานเครื่องประดับคนละ 1 เซต และงานรูปพรรณที่เป็นโลหะอีก 1 ชิ้น

 

ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณแขกท่านผู้ใหญ่ทุกๆท่านที่ให้การสนับสนุน ผมคิดว่านักศึกษาแต่ละคนต่างก็มีศักยภาพและตั้งใจทำงานให้ออกมาดีที่สุด ความโดดเด่นในเรื่องของงานเครื่องประดับในความคิดผม ผมค่อนข้างที่จะสนใจงานขวานเป็นพิเศษ เพราะเป็นงานรวมช่าง ตั้งแต่การบุการแกะสลักลวดลายและเป็นการอนุรักษ์วิชาช่างเงินช่างทองที่กำลังจะสูญหายออกไปจากแผ่นดิน นับได้ว่าเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ผมได้รับความสนใจ

และในท้ายสุดสาขานี้มีการเรียนการสอนตั้งแต่เดิมเริ่มแรกและได้มีการพัฒนามาเรื่อยๆ ในสาขานี้จะรับนักศึกษาที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ ปวช. ที่มีความสนใจจะเดินทางสายศิลปะถ้าชอบงานประเภทนี้ วิทยาลัยเพาะช่างเราก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอน 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PR.RMUTR.SALAYA/?ref=bookmarks