ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวศิลาลัย พัดโบก ได้รับรางวัลชมเชย
ชื่อผลงาน “ความสวยงามใต้ท้องทะเล”
โครงการประกวดออกแบบภาพโมเสค “สร้างงานศิลป์ ดินแดนท่องเที่ยวไทย” Journey Thailand Mosaic Tiles Design Contest 2017
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

.
ขอบคุณภาพ ที่มา Keratiles Ceramic กระเบื้องสระว่ายน้ำและตกแต่ง