ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

อาจารย์สุเทพ จ้อยศรีเกตุ

ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2009

E-Mail : suthep.joy@rmutr.ac.th

สำนักงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

โทร : 02 441 6000 ต่อ 2001 แฟกซ์ : 02 441 6000 ต่อ 2004

E-Mail : pr@rmutr.ac.th