วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุมด้านงานกิจการนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมให้โอวาทและนโยบายด้านงานกิจการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2561 โดยได้ให้ความสำคัญกับกิจการนักศึกษา เพราะเป็นแนวทางการพัฒนาอีกหนึ่งแนวทาง การพัฒนาของบัณทิตที่จบออกไปจะต้องเป็นคนเก่งและคนดี ต้องพัฒนาทางกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ร่วมกันไป ณ ห้องประชุมคเชนท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา