มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมถวายความอาลัย แจกสติ้กเกอร์และโบว์ฟรี

pr1_1690

สถาบันศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ร่วมทำสติ้กเกอร์และโบว์สีดำ แจกนักศึกษาและประชาชนฟรี จำนวน 1,300 แผ่น เพื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ณ บริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 5 จังหวัดนครปฐม

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนานักศึกษาในการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ ช่วงที่ 1

 

1

ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 ศูนย์ภาษาและอาเซียนศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนานักศึกษาในการสื่อสารเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและระดับนานาชาติ ช่วงที่ 1 เพื่อให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจถึงความสำคัญของการเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน และสร้างเสริมเจตคติที่ดีด้านการใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารในอนาคตต่อไป โดยมีนักศึกษาจาก วิทยาเขตวังไกลกังวลเข้าร่วม ทั้งนี้มี ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องรำไพภักดิ์ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น 4 มทร.รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล

อ่านข่าวต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลจากงานประกวด BIG Toy Design Innovation 2016

14798879_2112264985666078_389086297_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย อ.ประชม ทานทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้รับรางวัล Creativolution Toy Design และ Honourable mention (รางวัลชมเชย) จากงานประกวด BIG Toy Design Innovation 2016 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสมาคมอุตสาหกรรมของเล่นไทย ซึ่งจัดแสดงผลงานที่ BIG + BIH October 2016 ในระหว่างวันที่วันที่ 19 – 23 ตุลาคม พ.ศ.2559

อ่านข่าวต่อ

นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด มหาชน (โรงงานบางพลี)

s__11764184

 

สาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ดร.ปรัชญา  มงคลไวย์ อ.เรืองยศ  เกตุรักษา และ อ.สุธี  รุกขพันธุ์ คณาจารย์ในสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม นำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมบริษัท อุตสาหกรรมเครื่องแก้วไทย จำกัด มหาชน (โรงงานบางพลี) เพื่อศึกษาระบบการควบคุมการผลิตด้วยเครื่องจักรแบบอัตโนมัติ เป็นการศึกษาเพิ่มเติมความรู้จากในห้องเรียนในรายวิชาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวิศวกรรมการวัดคุม โดยเฉพาะวิชา Process Control , Programmable Logic Control  Systems และ Industrial Automatic Control ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

s__11763758

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายเลี้ยงภัตราหารเพลพระสงฆ์ 30 รูป ณ วัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 

อ่านข่าวต่อ

เพาะช่างร่วมกิจกรรม สกรีนเสื้อฟรี ทำดีเพื่อพ่อ

 

14718704_1449943161689628_898457104364614698_n

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 อาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยเพาะช่าง มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกิจกรรม สกรีนเสื้อฟรี ทำดีเพื่อพ่อ ณ ท้องสนามหลวง

อ่านข่าวต่อ

รายการ “Admissions ON AIR” เข้ามาถ่ายทำรายการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์

 

14796182_10153788447380855_995607122_o

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ทีมงานจากรายการ “Admissions ON AIR” สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เข้ามาสัมภาษณ์ ผศ.รุจี  พาสุกรี คณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาจารย์ และนักศึกษา ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์สาขา วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ และวิชาเอกนวัตกรรมมีเดีย ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่ศาลายา เพื่อนำไปออกรายการในช่วง Teen Tour เปิดรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ MCOT Familt

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

2

ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร ร่วมกับ มทร.รัตนโกสินทร์ พื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ

จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นำโดย อ.ศิริรัตน์  ภาศักดี รองอธิการบดีพื้นที่บพิตรพิมุข จักรวรรดิ พร้อมทั้ง คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว ณ พระวิหาร วัดบพิตรพิมุขวรวิหาร

พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช”

pr1_0849

ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเริ่มด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ 10 รูป จากนั้น

อ่านข่าวต่อ

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ

 

s__10789341

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดย ดร.พรสรรค์  โรจนพานิช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ อาจารย์ปวริศร์  มาเกิด อาจารย์ประจำสาขาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับเชิญจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวต่อ

แสดงความยินดีกับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ.)

 

1-medium

ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล  กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินรางวัลให้กับผู้ที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2559 จำนวน 5 ท่าน ดังนี้

อ่านข่าวต่อ

ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

1-medium

ในวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านข่าวต่อ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์

14441223_10206342141465900_7518113443562577623_n 14448932_10206342142145917_399947028136373668_n

 

ในระหว่างวันที่ 23 – 25 กันยายน 2559 องค์การนักศึกษา มทร.รัตนโกสินทร์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มอบหมายให้ อ.ประพัฒน์  สีใส รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ฤทธิมา ศรีชุมแสง ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.เพชรบุรี

ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

 

s__10772639

ในวันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ โดยผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์  อธิการบดี มอบหมายให้ กองพัฒนานักศึกษา นำโดย อ.อภิเสฏฐ์  สุวรรณสะอาด ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และองค์การนักศึกษา เข้าศึกษาดูงานโครงการตามพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ณ กรมราชทัณฑ์ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จ.เพชรบุรี

ศึกษาดูงาน ณ University for the Creative Arts

 

s__10698794

ในวันเสาร์ที่ 24 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะดำเนินงาน ศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนในด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industries) ณ University for the Creative Arts

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล “ภาพและเทคนิคยอมเยี่ยม”

14368814_1184868444889534_6320026089846704651_n

 

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มทร.รัตนโกสินทร์ ทีม “ H.U.M.” ที่เข้ารับรางวัล "ภาพและเทคนิคยอดเยี่ยม" จากการประกวดสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ความยาวไม่เกิน 45 วินาที ระดับอุดมศึกษา ปี 2558 หัวข้อเรื่อง “การประกันภัยรถภาคบังคับ” ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559

รับโล่รางวัลประกวดสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์

s__10625189

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.รัตนโกสินทร์ ที่เข้ารับโล่รางวัลประกวดสื่อโฆษณาทางโทรทัศน์ ระดับอุดมศึกษา ประเภทความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม 

ศึกษาดูงาน ณ Natural History Museum

s__10698865 s__10698845

4959087790571  s__10698840

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้คณะดำเนินงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน “EXPERIENCE 100% DESIGN” ณ Natural History Museum กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ศึกษาดูงาน ณ OLYMPIA CONVENTION CENTER

s__10698801

ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ โดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้คณะดำเนินงานอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ศึกษาดูงาน “EXPERIENCE 100% DESIGN” ณ OLYMPIA CONVENTION CENTER กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ศึกษาดูงาน ณ LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION

s__10616859

 

ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2559 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย ผศ.ศิวะ  วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ CREATIVE INDUSTRIES ณ LONDON COLLEGE OF COMMUNICATION